Persisterande ryggplager, arbeidssituasjon og uføretrygding etter isjiaskirurgi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  373 pasientar som er opererte for lumbalt nukleusprolaps ved avdelinga vår, har gjennomgått oppfølging etter 2-17 år.Målet var å finne kvalitetsindikatorar som komplikasjonar, postoperativ ryggstatus inklusive arbeidsituasjon, eventuelltrygding og kor nøgd pasienten er. Vi brukte spørjeskjema, som 95% av dei spurde returnerte. 58% hadde eller hadde hattrygg- eller isjiassymptom i observasjonstida. 23% hadde skifta til lettare arbeid, og 13% hadde fått uføretrygd. Dei tosiste gruppene har signifikant auka frekvens av både residiv og reoperasjon, og desse pasientane er signifikant mindretilfredse. Dei som skifta arbeid, var signifikant yngre enn resten, og gruppa som fekk uføretrygd var signifikanteldre. Det var ingen signifikant kjønnsforskjell verken for skifte av arbeid eller for trygding. Resultata våresamsvarer godt med andre studiar, som kort blir refererte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media