Ulrich Abildgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulrich Abildgaard

Helge Stormorken, Ulrich Abildgaard, Hans Prydz, Frank Brosstad
04.12.2008
En stor vitenskapsmann og norgesvenn er gått bort. Birger Blombäck døde nylig, 83 år gammel. Med ham er en av de helt store innen hemostasefeltet borte. Hans innsats har endret livet for tusener av...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Ulrich Abildgaard, Kirsten Osen
26.01.2006
– Bruk av atomvåpen vil være en katastrofe for menneskeheten. Den nåværende situasjon hvor noen har og andre ikke får lov til å ha atomvåpen, er uholdbar. Det sa Henrik Salander fra Blix-kommisjonen...
Peter Majak, Florin Vikskjold, Ulrich Abildgaard
23.01.2003
Venøs tromboembolisme forekommer i ca. 0,1 % av alle graviditeter, men hyppigere ved arvelig trombofili ( 1 ). Antitrombinmangel forekommer antakelig hos 0,02 % av Norges befolkning og kan forventes...
Ulrich Abildgaard
20.02.2001
Olav Egeberg bestemmer koagulasjonstid. Rikshospitalet, omkring 1960 Olav Egeberg vokste opp i Trøgstad. Han var preseterist til artium på Eidsvoll, studerte deretter matematikk i Oslo og avla i 1938...
Ulrich Abildgaard
10.02.2000
Norske sykehus behandler årlig omkring 4 500 pasienter for dyp venøs trombose eller lungeemboli, som sammenfattes i betegnelsen venøs tromboembolisme. Hos omkring 40 % oppstår sykdommen...
Finn G. Strekerud, Anne Mette Johansen, Ulrich Abildgaard
20.04.2000
En rettelse Vår artikkel i Tidsskriftet nr. 25/1998 omhandlet alle tilfeller av venøs tromboembolisme behandlet ved Aker sykehus i perioden 1993 – 95 (1). På grunnlag av diagnoseregistre fant vi 378...