Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En stor vitenskapsmann og norgesvenn er gått bort. Birger Blombäck døde nylig, 83 år gammel. Med ham er en av de helt store innen hemostasefeltet borte. Hans innsats har endret livet for tusener av pasienter med hemofili og von Willebrands sykdom, fra håpløst til vel levelig. Gjennom dette frembrakte han også helt basal kunnskap om proteinkjemi ved studiene av de store molekylene fibrinogen og von Willebrands faktor. Forskere fra mange land søkte ham både ved Karolinska Institutet og i de vel 20 år han pendlet som seniorforsker ved Columbia University. Der ledet han flere fremragende grupper som leverte tallrike viktige arbeider. Videre gjorde han stor innsats som dynamisk leder av den internasjonale trombose-hemostase-organisasjonen, ti år som sjefredaktør i Thrombosis Research, formann i en lang rekke komiteer og som hyppig «keynote»-foreleser, der hans kunnskap og entusiasme gjorde ham spesielt populær. Han er hedret med flere prestisjetunge priser og æresmedlemskap – nasjonalt og internasjonalt.

  Når vi fra norsk side gjerne vil gi ham honnør, er det fordi hans laboratorium og kunnskap var vidåpne gjennom alle disse år. Han var en entusiastisk norgesvenn, dels i beundring over Norges motstand under siste krig, dels rent generelt. Han var født lengst nord i Sverige der forholdene ikke var ulike de i våre bygder.

  I den tiden Norge var en betydelig faktor i internasjonal, basal hemostase-trombose-forskning foregikk utvekslingen i begge retninger, men med betydelig større lønnsomhet for oss. Derfor ønsker vi å hedre og takke Blombäck for den faglige hjelp og for de mange personlige minner. Han var meget kunnskapsrik, fordomsfri, humørfylt og en skattet samtalepartner og rådgiver som vi vil huske lenge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media