Venøs tromboembolisme – insidens og risikofaktorer i Oslo

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En rettelse

  Vår artikkel i Tidsskriftet nr. 25/1998 omhandlet alle tilfeller av venøs tromboembolisme behandlet ved Aker sykehus i perioden 1993 – 95 (1). På grunnlag av diagnoseregistre fant vi 378 tilfeller, derav to pasienter som døde av lungeemboli mens de var under akutt behandling, samt ett tilfelle der pasienten døde av behandlingsrelatert blødning. På denne bakgrunn oppgav vi en letalitet relatert til behandlet venøs tromboembolisme på 0,8 %.

  Vi har nå gått i gjennom alle obduksjoner fra samme tidsrom (1 256 obduksjoner, obduksjonsfrekvens 56 %). Det kom frem at ytterligere sju pasienter døde av lungeemboli under behandling for venøs tromboembolisme (2). I ett tilfelle hadde avdelingen kun ført diagnosen cancer ovarii i journalen. I seks tilfeller var diagnosen lungeemboli tilføyet i journalen, men ved feil var dette ikke blitt rettet i diagnoseregisteret. Når disse funn inkluderes, blir letaliteten av behandlet venøs tromboembolisme i akuttfasen 10/385 = 2,6 %.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media