Trygve Holmøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trygve Holmøy

Trygve Holmøy
09.02.2006
Voltz, Raymond Bernat, James L. Borasio, Gian Domenico Maddocks, Ian Oliver, David Portenoy, Russel K. Palliative care in neurology 448 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2004. Pris USD...
Trygve Holmøy
06.04.2006
Møller, Arvid Huset som aldri sover 251 s, tab, ill. Lillehammer: Thorsrud, 2005. Pris NOK 349 ISBN 82-7847-116-9 I 1855 stod Christians Amts Sygehuus ferdig på Lillehammer, på samme sted som...
Trygve Holmøy, Jan C. Frich
14.12.2006
Ulla Carin Lindquist er for mange blitt et symbol på livsglede til tross for alvorlig sykdom. Foto Bengt O. Nordin/Nordstedt Förlag Om lag 200 mennesker i Norge lider av amyotrofisk lateral sklerose...
Trygve Holmøy
23.02.2006
Gjennom flere år har doktoranders presentasjoner av egne avhandlinger vært blant min kjæreste lesing i Tidsskriftet. Dette har vært en måte å fange opp viktige hendelser på forskningsfronten innen...
Trygve Holmøy
06.04.2006
Elling M. Solheim (1905 – 71) var skogsarbeideren som ble dikter, som hadde «skogsus i sjela, kvae på nevene og dikt i hjertet». Han fikk diagnosen multippel sklerose i 1935, samme år som han slo...
Atle Leirvik, Mona Liverød, Trygve Holmøy
05.10.2006
Insidensen av amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er om lag to per 100 000 ( 1 ) og sykdommen er derfor så sjelden at få leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller annet helsepersonell kan...
Trygve Holmøy
09.02.2006
Sammenhengen mellom antistoff mot Epstein-Barr-virus og utvikling av multippel sklerose er trolig aldersavhengig. Nesten alle pasienter med multippel sklerose har vært smittet med Epstein-Barr-virus...
Trygve Holmøy
22.06.2006
Murray, T. Jock Multiple sclerosis The history of a disease. 580 s, tab, ill. New York, NY: Demos Medical Publishing, 2005. Pris USD 30 ISBN 1-888799-80-3 T. Jock Murray spenner opp et bredt lerret i...
Trygve Holmøy
06.04.2006
Furseth, Astor Drept av bjørn og ulv En historisk oversikt over mennesker drept og skadet av rovdyr i Norge de siste 400 år. 233 s, tab, ill. Oslo: Landbruksforlaget, 2005. Pris NOK 348 ISBN 82-529-...
Trygve Holmøy
18.11.2004
Lindquist, Ulla-Carin Ro uten årer En bok om livet og døden. 222 s. Oslo: Gyldendal, 2004. Pris NOK 249 ISBN 82- 05- 33267 - 3 Ro uten årer er en bok som på sett og vis unndrar seg en uhildet...
Trygve Holmøy
16.12.2004
Multippel sklerose er sannsynligvis mediert av aktiverte T-hjelpeceller som krysser blod-hjerne-barrieren og forårsaker betennelse i sentralnervesystemet. Det er imidlertid ikke kjent hvilke...
Trygve Holmøy
26.08.2004
I Tidsskriftet nr. 11/2004 omtales en studie av arimoklomol mot motornevronsykdom hos mus, under tittelen Lovende behandling ved amyotrofisk lateralsklerose ( 1 , 2 ). Denne tittelen er etter mitt...
Trygve Holmøy
20.11.2003
Havemann, Joel A life shaken My encounter with Parkinson’s disease 179 s. London: The Johns Hopkins University Press, 2002. Pris USD 26 ISBN 0-8018-6928-5 A life shaken er en bemerkelsesverdig bok...
Trygve Holmøy, Tove Worren
05.10.2006
En 52 år gammel, gift mann med tre barn var frisk inntil han ved 50 års alder merket svakhet i beina, etter hvert også i resten av kroppen. Han er nå avhengig av kontinuerlig maskebasert...
Trygve Holmøy, Sigurd Aarrestad, Per Engstrand, Stig Ottesen, Aslak Syse, Reidun Førde
26.03.2009
De fleste pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS) dør av respirasjonssvikt, ofte ved CO₂-narkose. Respirasjonssvikt debuterer gjerne som anstrengelsesdyspné, døsighet, morgenhodepine,...
Trygve Holmøy, Kjersti Træland Hanssen, Antonie G. Beiske
06.03.2012
More than 7000 people in Norway suffer from multiple sclerosis (MS) ( 1 ), which is the most frequently occurring disease causing neurological disability in young adults. The disease strikes women...
Pål Gulbrandsen, Eirik Hugaas Ofstad, Trygve Holmøy, Per Olav Vandvik
16.09.2014
Legislation entitles patients to be involved in decisions on treatment that apply to themselves (shared decision-making). This sounds reasonable, and few will question this principle today. In...
Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud, Andreas Lossius, Øivind Torkildsen, Trygve Holmøy
19.05.2015
The prevalence of multiple sclerosis is increasing and it is estimated that about 10 000 people in Norway have the disease ( 1 ). Multiple sclerosis reduces the lifespan by 5 – 10 years and is a...
Trygve Holmøy
06.10.2005
IgG fra pasienter med neuromyelitis optica, en sjelden form for optikusnevritt, er rettet mot en vannkanal i blod-hjerne-barrieren. Neuromyelitis optica, også kjent som Devics sykdom, er en sjelden...
Trygve Holmøy, Hanne F. Harbo, Elisabeth Gulowsen Celius
06.05.2010
I en for øvrig utmerket artikkel om behandlingen av multippel sklerose (MS) skriver Kjell-Morten Myhr ved Nasjonalt kompetansesenter for MS at natalizumab er annenlinjebehandling som kun er indisert...