Trond Velde Bogsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Velde Bogsrud

Tore Bach-Gansmo, Trond Velde Bogsrud
26.03.2009
Prosedyrene og premissene ved evaluering av nytt medisinskteknisk utstyr ivaretar ikke helsevesenets behov, eksemplifisert ved den sene innføring av positronemisjonstomografi (PET) i Norge. Det er...
Tore Bach-Gansmo, Trond Velde Bogsrud, Magne Aas, Lars H. Jørgensen, Barbara Malene Fischer
22.04.2004
Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftform i Norge, med nær 2 000 nye tilfeller per år. Sykdommen er den ledende årsak til kreftdød samlet for kvinner og menn, med en femårsoverlevelse på ca. 10...
Svetlana Tafjord*, Hanne Qvist, Trond Velde Bogsrud, Wenche Reed
12.06.2003
Tumorspredning til aksillære lymfeknuter er fortsatt den sterkeste prognostiske faktor ved brystkreft ( 1 ). Aksilledisseksjon er gullstandarden ved undersøkelse av de aksillære lymfeknuter, men...
Tore Bach- Gansmo, Trond Velde Bogsrud
30.10.2002
Vi har med interesse, men ikke uten forundring, lest to artikler og en leder om lungekreft i Tidsskriftet nr. 23/2002 (1 – 3). Spørsmålsstillingen er om behandlingen er god nok, eller om flere burde...