Trond Buanes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Buanes

Trond Buanes
02.12.2004
Debas, Haile T. Gastrointestinal surgery Pathophysiology and management 390 s, tab, ill. New York, NY: Springer, 2004. Pris USD 119 ISBN 0 - 387- 00721- 0 Denne boken har en og bare en forfatter, som...
Trond Buanes
20.03.2003
Gagner, M Inabnet, WB Minimally invasive endocrine surgery 323 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. Pris USD 199 ISBN 0-7817-2762-6 Boken består hovedsakelig av...
Erik Trondsen, Pål Aksel Næss, Aage Erichsen, Trond Buanes
10.04.2002
Miltcyster er sjeldent i vår del av verden (1). De gir ofte få symptomer, vanligst er ubehag i epigastriet. Cystene oppdages gjerne ved at pasientene kjenner en oppfylning under venstre ribbebue (2...
Erik Trondsen, Hans Olaf Johannessen, Trond Buanes, Johan Ræder
20.11.2002
Basert på materiale publisert i British Journal of Surgery (1) I mange år har man hatt god erfaring med dagkirurgisk behandling av ulike typer brokk og anoproktologiske lidelser. Pasientene har vært...
Johan Castberg Hellund, Jonn Terje Geitung, Axel Marco Meo, Jon Helge Angelsen, Morten Munkvik, Erik Trondsen, Trond Buanes
10.03.2002
Fordi magnetisk resonanskolangiopankreatografi (MRCP) er en ikke-invasiv undersøkelse uten alvorlige komplikasjoner, foretrekkes denne fremfor endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) til...
Erik Trondsen, Hans Olaf Johannessen, Carl Fredrik Schou*, Trond Buanes
10.11.2002
Fundoplikasjon for gastroøsofageal reflukssykdom er en anerkjent behandlingsmetode, utført med åpen operasjon gjennom mange år og fra begynnelsen av 1990-årene i økende grad med laparoskopisk teknikk...
Trond Buanes
30.11.2001
Blødning til tarmkanalen, gastrointestinal blødning, er potensielt livstruende, og mortaliteten varierer med behandlingen (1). I dette nummer av Tidsskriftet presenterer Bjørn Moum og medarbeidere (2...
Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Charles William Schwab, Bjørn Atle Bjørnbeth, Trond Buanes, Johan Pillgram-Larsen
04.11.2004
De siste ti årene har abdominalt kompartmentsyndrom (ACS) vært gjenstand for mye oppmerksomhet internasjonalt ( 1  –  4 ). Multitraumatiserte pasienter med bukskade er spesielt utsatt for å utvikle...
Trond Buanes
10.01.2012
Cancer of the pancreas is aggressive, and treatment options are limited. But a nihilistic attitude to treatment is inappropriate. In Norway about 700 patients each year are found to have pancreatic...
Jan Sigurd Røtnes, Margunn Aanestad, Bjørn Edwin, Nils-Einar Kløw, Trond Buanes
10.06.2000
Ullevål sykehus har som regionsykehus i Helseregion Øst vært en pådriver i etableringen av et regionalt helsenett. I arbeidet med strategiplanen ble det lagt stor vekt på å kunne overføre bevegelige...
Trond Buanes
10.01.2012
Kreft i bukspyttkjertelen er aggressiv og behandlingsmulighetene begrenset. Men det er ingen grunn til behandlingsnihilisme I Norge får ca. 700 pasienter årlig påvist adenokarsinom i...