Veiviser innen gastrokirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Debas, Haile T.

  Gastrointestinal surgery

  Pathophysiology and management

  390 s, tab, ill. New York, NY: Springer, 2004.

  Pris USD 119

  ISBN 0 - 387- 00721- 0

  Denne boken har en og bare en forfatter, som har lagt særlig vekt på å gi en totaloversikt over gastrokirurgien – spesielt rettet mot studenter og spesialistkandidater innen generell kirurgi og gastrokirurgi. Men den kan også være av stor nytte for grenspesialister og kliniske forskere. Den er begrenset i omfang, oversiktlig og godt illustrert med gode strektegninger og røntgenbilder. Normalfysiologi og patofysiologi er gitt bred plass, mens teknisk-kirurgiske løsninger og behandlingsresultater omtales i mer komprimert form. Likevel gis det gode oversiktsskisser, og velvalgte råd også innen kirurgisk teknikk i flere kapitler. Fremstillingen er preget av klarhet og åpner lett tilgang til en totaloversikt over gastrokirurgien. Den preges imidlertid også av det generelle problem i en nettbasert informasjonsverden: Læreboken er gått ut på dato allerede når den går i trykken. Denne boken rammes i høy grad av dette problemet, fordi mange av nøkkelreferansene er mer enn ti år gamle, og det er åpenbart at forfatteren ikke har hatt noen intensjon om å gjøre boken oppdatert på de siste publikasjoner. Velvillig bedømt kan den derfor ses som en god oversikt over «klassiske publikasjoner» innen gastrokirurgi. En mer kritisk leser vil innvende at faget forandres med ny viten, og denne er i flere kapitler fraværende. Man kan ikke unnlate å peke på at forfatteren synes å ha ofret faglig oppdatering for å kunne bidra med omtale av hele gastrokirurgien. Dette forhindrer likevel ikke at boken er et svært godt læringsverktøy innen gastrokirurgi, gitt at den brukes til å skaffe seg orienterende oversikt, som så suppleres med oppdatert litteratur hva angår ny viten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media