Trine B. Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine B. Haugen

Trine B. Haugen
17.02.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0766. Vedrørende anmeldelse i Tidsskriftet nr. 2/2020 på s. 182: Etter at anmeldelsen ble publisert er redaksjonen blitt gjort oppmerksom på...
Trine B. Haugen
03.02.2020
Niels Christian Geelmuyden Spermageddon Forplantningsevnen i fritt fall. 319 s. Oslo: Cappelen Damm, 2019. Pris NOK 379. ISBN 978-82-02-61601-4 Målgruppen for boken er «deg, dine barn og barnebarn»...
Trine B. Haugen
06.09.2007
Undertrykkelse av emosjonell hukommelse kan betraktes som en dynamisk prosess som skjer i to faser og som involverer prefrontale regioner. Det er uavklart om hukommelsen kan manipuleres og...
Trine B. Haugen
19.04.2007
Et lavere koffeininntak i siste halvdel av svangerskapet hadde ingen innvirkning på barnets fødselsvekt eller svangerskapets lengde. Kaffe og fostervekst – fortsatt uavklart. Foto BSIP/GV-Press...
Trine B. Haugen
15.02.2007
Systematisk trening av både pasienter og pårørende bedrer funksjonsnivået til pasienter med demens og letter omsorgspersonenes hverdag. Effekten av farmakologisk behandling ved demens er variabel. I...
Trine B. Haugen
13.12.2007
Antall strukturelle varianter i det humane genomet er langt større enn tidligere antatt. Mange av disse kan tenkes å påvirke genuttrykket og ha implikasjoner for sykdomsutvikling. Strukturelle...
Trine B. Haugen
19.04.2007
Det er ikke dårligere overlevelse for dem som blir gravide før det har gått to år etter brystkreftbehandlingen. Kvinner som har fått diagnosen brystkreft, blir ofte rådet til å vente i minst to år...
Kjetil Søreide, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik
15.02.2007
Medikamenter ved distal nyrestein Medikamentell behandling av nyrestein er ikke i bruk som et generelt konservativt behandlingsalternativ. I en metaanalyse med 693 polikliniske pasienter fra ni...
Trine B. Haugen
13.12.2007
Det oppnås like god effekt ved foreskrivning av okklusjon i seks timer per dag som i 12 timer. Visusundersøkelse av barn i førskolealder gjøres for å oppdage ensidig synssvekkelse (amblyopi) på et...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen
19.04.2007
Lav fødselsvekt gir økt risiko for depresjon Hos jenter med lav fødselsvekt er det en sterkt økt risiko for utvikling av depresjon i puberteten. Det viser en oppfølgingsstudie fra USA (Arch Gen...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Erlend Hem, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Erlend Hem
17.05.2007
Apgarskår for kirurger Apgarskår er et mål for spedbarnets vitale status like etter fødselen. Kirurger har nå utviklet en tilsvarende skår for å måle pasientens vitale status like etter operasjon (J...
Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
13.12.2007
CT-kolografi eller koloskopi? Utgangspunktet for forebygging og tidlig diagnose ved kolorektal kreft er diagnostikk av polypper og kreftsvulster. I en studie fra Wisconsin, USA, har forskere sett på...
Trine B. Haugen
09.08.2007
Svangerskapsvarigheten kan være forskjellig i ulike folkeslag. Dette bør få konsekvenser for når fødselen skal settes i gang etter termin. Verdens helseorganisasjons definisjon av fødselstermin er...
Åslaug Helland, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik
31.05.2007
Hjernens immunceller motvirker demens Mikroglia er de viktigste immuncellene i hjernen. Dette er mononukleære fagocytter som rekrutteres fra blodet og akkumuleres i senile plakk. Hvilken rolle de...
Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
13.12.2007
CT-kolografi eller koloskopi? Utgangspunktet for forebygging og tidlig diagnose ved kolorektal kreft er diagnostikk av polypper og kreftsvulster. I en studie fra Wisconsin, USA, har forskere sett på...
Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik
09.08.2007
Ubevisstheten kan også vekke motivasjonen Motivasjonen som styrer en handling, er som regel bevisst, men det har vært spekulert i om motivasjon også kan være ubevisst. Nå har engelske og franske...
Åslaug Helland, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik
31.05.2007
Hjernens immunceller motvirker demens Mikroglia er de viktigste immuncellene i hjernen. Dette er mononukleære fagocytter som rekrutteres fra blodet og akkumuleres i senile plakk. Hvilken rolle de...
Trine B. Haugen
18.01.2007
Kortisoninjeksjon har god kortvarig effekt ved behandling av tennisalbue, men mange får tilbakefall. Effekten av behandling av tennisalbue har hittil vært dårlig dokumentert. I en randomisert studie...
Trine B. Haugen
20.09.2007
Når forskere samarbeider, blir resultatet best – også innen humaniora og samfunnsvitenskap. Forskeren i elfenbenstårnet – en saga blott? Illustrasjonsfoto Bill Varie/Corbis/SCANPIX Tidligere var det...
Trine B. Haugen
29.11.2007
Redusert fostervekst i første trimester bidrar til lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. Placentafunksjonen tidlig i svangerskapet har sammenheng med risiko for lav fødselsvekt. Dessuten er...