Trine B. Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine B. Haugen

Trine B. Haugen
17.02.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0766. Vedrørende anmeldelse i Tidsskriftet nr. 2/2020 på s. 182: Etter at anmeldelsen ble publisert er redaksjonen blitt gjort oppmerksom på...
Trine B. Haugen
03.02.2020
Niels Christian Geelmuyden Spermageddon Forplantningsevnen i fritt fall. 319 s. Oslo: Cappelen Damm, 2019. Pris NOK 379. ISBN 978-82-02-61601-4 Målgruppen for boken er «deg, dine barn og barnebarn»...
Trine B. Haugen
01.11.2007
Parenteral behandling etterfulgt av antibiotika per os ved pyelonefritt hos barn har ingen fortrinn fremfor oral behandling alene. I mange studier har man sammenliknet parenteral...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
04.10.2007
Svært høy mutasjonsrate hos Escherichia coli Evolusjon ved naturlig seleksjon skjer ved at adaptive mutasjoner stadig oppstår som følge av endringer i miljøet. Mutasjonshastighet og effekt på...
Thore Egeland, Trine B. Haugen
15.03.2007
Referanseverdier for biologiske variabler spiller en sentral rolle i mange medisinske sammenhenger og danner ofte grunnlaget for diagnostikk og behandling. Det typiske innen medisinsk biokjemi er å...
Trine B. Haugen
01.11.2007
Ved akutt diaré hos barn kan noen typer probiotika redusere varigheten og intensiteten av sykdommen. I flere land markedsføres probiotika som behandling ved diaré hos barn, men dokumentasjonen er...
Petter Gjersvik, Trine B. Haugen
04.10.2007
Engelskspråklige betegnelser på nye diagnostiske og terapeutiske metoder bør oversettes til norsk, og uforståelige forkortinger bør unngås. Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon. Foto Science Photo...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
15.11.2007
Identifiseringsfeil på kirurgiske resektater Svikt i kommunikasjon er hovedårsaken til nær alle uheldige hendelser, inkludert mangelfull merking av resektater etter kirurgi. I en prospektiv studie på...
Trine B. Haugen
03.05.2007
Studier fra andre land kan ikke nødvendigvis overføres til norske forhold hvis fødselsovervåkingen er annerledes. Det er ikke entydige resultater når det gjelder hvilken effekt fødselsrekkefølgen har...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
01.11.2007
Blodtrykk og hjerte- og karsykdom hos kvinner Lite er kjent om risikoen for hjerte- og karsykdom når blodtrykket er i ferd med å øke eller ved nylig oppstått hypertensjon. Amerikanske forskere har nå...
Trine B. Haugen
23.08.2007
Testing av antistoffer mot vevstransglutaminase i kombinasjon med typiske symptomer fanger opp alle cøliakitilfellene. Underdiagnostisering av cøliaki er et betydelig problem. Gullstandarden for å...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Geir Jacobsen
03.05.2007
Kan vi forutsi abscessutvikling? Abscess i bukhulen er en potensielt alvorlig komplikasjon etter behandling for blindtarmbetennelse med perforasjon. Ved hjelp av en pasient-kontroll-undersøkelse med...
Trine B. Haugen
01.02.2007
Behandling med simvastatin bør vurderes også hos personer med lavere risiko for karsykdommer. Statiner gitt til mennesker med høy risiko for hjerte- og karsykdommer reduserer risiko for sykdom og død...
Trine B. Haugen
28.06.2007
Nitrogenoksid ved akutt lungeskade bidrar til forbigående bedret oksygenering, men fører ikke til økt overlevelse. For pasienter med akutt lungeskade er inhalasjon med nitrogenoksid brukt for å bedre...
Thore Egeland, Trine B. Haugen
03.05.2007
Vi er enige med Lehmann når det gjelder hans vektlegging av konfidensintervaller. Dette fremgår også av vår artikkel, der vi skriver: «Det er generelt viktig å oppgi usikkerheten i estimater, og...
Trine B. Haugen, Hans-Jacob Haga, Geir Jacobsen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik
01.02.2007
Bør statiner brukes perioperativt? Statiner antas å forebygge kardiovaskulære episoder i perioden rundt operasjon, men det er uklart hvor godt antakelsen er underbygd. Forskere har nå undersøkt dette...
Trine B. Haugen
29.03.2007
Det er vanskelig å måle endringer i fertilitet over tid. Derfor bør flere markører studeres. Forekomst av testikkelkreft har økt i hele den vestlige verden i løpet av de siste tiår. Dette gjelder...
Trine B. Haugen
06.09.2007
Befolkningsstudier har avslørt en felles genetisk faktor som gir økt risiko for overvekt. Mennesker med en spesiell variant i FTO-genet har økt risiko for fedme. Illustrasjonsfoto Colourbox Genetiske...
Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Åslaug Helland, Ragnhild Ørstavik, Kjetil Søreide
01.03.2007
USA best på blodtrykk? I USA er det mer aggressive retningslinjer for behandling av hypertensjon enn i Europa. Amerikanske epidemiologer har derfor ønsket å undersøke om dette fører til forskjeller i...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem
29.03.2007
Videospill bedrer laparoskopiske ferdigheter Observasjoner har antydet at aktivitet med videospill bidrar til mestring av laparoskopisk teknikk. Amerikanske kirurger har evaluert betydningen av...