Trine B. Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine B. Haugen

Trine B. Haugen
04.01.2007
Protozoer som er i stand til å importere tRNA inn i mitokondriene, kan gi nye muligheter for behandling av mitokondriesykdommer hos mennesker. Mutasjoner i mitokondrienes tRNA-gener er forbundet med...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
20.09.2007
Hybridgen i lungekreft To gener kan fusjonere og danne et hybridgen med onkogene egenskaper. Slike hybridgener har til nå stort sett vært beskrevet ved hematologiske kreftformer. Nå har en japansk...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
29.11.2007
Kronisk smerte etter ryggmargsskade Skade på ryggmargen medfører ofte kronisk smerte. Man vet at mikroglia blir aktivert i ryggmargen etter klinisk og eksperimentell ryggmargsskade, men den...
Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide
04.01.2007
Nedsatt kroppstemperatur – økt livslengde? Kalorirestriksjon er vist å øke levetiden hos enkelte dyr, bl.a. gnagere. Nå har forskere vist at en slik effekt også kan oppnås ved å senke...
Trine B. Haugen
14.06.2007
RNAser som inngår i danning av mikroRNA, hemmer virusreplikasjon i HIV-1-infiserte celler. Nedregulering av en polycistronisk mikroRNA-ansamling er nødvendig for effektiv virusreplikasjon. RNA-...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
18.10.2007
Autofagi viktig for normal hjertefunksjon Autofagi (gr. «selv-spising») er en prosess der proteiner og organeller blir resirkulert i cellen. Flere studier har påvist autofagi ved hjertesvikt, og det...
Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide
04.01.2007
Nedsatt kroppstemperatur – økt livslengde? Kalorirestriksjon er vist å øke levetiden hos enkelte dyr, bl.a. gnagere. Nå har forskere vist at en slik effekt også kan oppnås ved å senke...
Trine B. Haugen
04.10.2007
Trisykliske antidepressiver har best effekt ved smertefull diabetisk nevropati. En høy andel av pasienter med diabetes har nevropatiske smerter. Antikonvulsiver og antidepressiver er de mest brukte...
Trine B. Haugen
15.03.2007
Målbevisst endring av vaner ved blæretømming og livsstil bør være første behandlingsvalg for plager i nedre urinveier hos menn. Symptomer i nedre urinveier forekommer hos rundt halvparten av menn...
Trine B. Haugen
01.11.2007
Akutteam kan gi færre reinnleggelser – men det gjelder kun dem som ofte er innlagt i sykehus. Det viser en systematisk oversiktsartikkel. Akutteam kan være et alternativ til sykehusinnleggelse ved...
Trine B. Haugen
04.10.2007
Probiotiske bakterier reduserer forekomsten av antibiotikaindusert diaré hos eldre pasienter. Rutinemessig bruk kan være kostnadseffektivt. Mye tyder på at probiotika kan være gunstig ved enkelte...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Erlend Hem, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem
15.03.2007
Behandling av fekal inkontinens De siste ti årene har man utviklet en ny metode for behandling av fekal inkontinens der pasientens sakralnerve stimuleres ved hjelp av et fjernstyrt implantat. En...
Trine B. Haugen
01.11.2007
Parenteral behandling etterfulgt av antibiotika per os ved pyelonefritt hos barn har ingen fortrinn fremfor oral behandling alene. I mange studier har man sammenliknet parenteral...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
04.10.2007
Svært høy mutasjonsrate hos Escherichia coli Evolusjon ved naturlig seleksjon skjer ved at adaptive mutasjoner stadig oppstår som følge av endringer i miljøet. Mutasjonshastighet og effekt på...
Thore Egeland, Trine B. Haugen
15.03.2007
Referanseverdier for biologiske variabler spiller en sentral rolle i mange medisinske sammenhenger og danner ofte grunnlaget for diagnostikk og behandling. Det typiske innen medisinsk biokjemi er å...
Trine B. Haugen
01.11.2007
Ved akutt diaré hos barn kan noen typer probiotika redusere varigheten og intensiteten av sykdommen. I flere land markedsføres probiotika som behandling ved diaré hos barn, men dokumentasjonen er...
Petter Gjersvik, Trine B. Haugen
04.10.2007
Engelskspråklige betegnelser på nye diagnostiske og terapeutiske metoder bør oversettes til norsk, og uforståelige forkortinger bør unngås. Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon. Foto Science Photo...
Kjetil Søreide, Kjetil Søreide, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
15.11.2007
Identifiseringsfeil på kirurgiske resektater Svikt i kommunikasjon er hovedårsaken til nær alle uheldige hendelser, inkludert mangelfull merking av resektater etter kirurgi. I en prospektiv studie på...
Trine B. Haugen
03.05.2007
Studier fra andre land kan ikke nødvendigvis overføres til norske forhold hvis fødselsovervåkingen er annerledes. Det er ikke entydige resultater når det gjelder hvilken effekt fødselsrekkefølgen har...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
01.11.2007
Blodtrykk og hjerte- og karsykdom hos kvinner Lite er kjent om risikoen for hjerte- og karsykdom når blodtrykket er i ferd med å øke eller ved nylig oppstått hypertensjon. Amerikanske forskere har nå...