Tove Skjelbakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tove Skjelbakken

Tove Skjelbakken
01.02.2007
Endring i røykevaner og kroppsmasseindeks påvirker hemoglobinnivå, og hemoglobin predikerer dødelighet hos unge og middelaldrende menn. Det viser nye data fra Tromsøundersøkelsen. Hemoglobin er en...
Tove Skjelbakken, Tor André Skjelbakken
31.05.2007
Universitetssykehuset Nord-Norge har forsøkt et system hvor pasientene via mobiltelefon og Internett selv kan få direkte tilgang til svarene på blodprøvene sine. Bakgrunnen for utprøvning av systemet...
Jon Magnus Tangen, Yngvar Fløysand, Jenny Foss-Abrahamsen, Einar Haukås, Inger Anne Næss, Tove Skjelbakken
14.08.2008
Vi takker Lorentz Brinch og medarbeidere for kommentarene og slutter oss til de fleste synspunktene som fremføres når det gjelder praktisk håndtering av pasienter som kan være kandidater for allogen...
Jon-Magnus Tangen, Yngvar Fløisand, Jenny Foss-Abrahamsen, Einar Haukås, Inger Anne Næss, Tove Skjelbakken
15.05.2008
Akutt myelogen leukemi er den hyppigste formen for akutt leukemi hos voksne, med en årlig insidens på ca. 3 av 100 000 ( 1 ). Diagnosen blir vanligvis stilt på grunn av symptomer på beinmargssvikt,...
Jon-Magnus Tangen, Yngvar Fløisand, Einar Haukås, Inger Anne Næss, Tove Skjelbakken, Camilla Stapnes, Geir E. Tjønnfjord
09.09.2010
Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er en ondartet sykdom karakterisert ved malign transformasjon og akkumulering av umodne forstadier i lymfocyttrekken. Avhengig av om utgangspunktet er B-lymfocytter...
Anders Vik, Ellen Brodin, Barbro Meland, Lisa W. Eriksen,, Sigrid Haugland, Hilde N. Aamot, Markus Rumpsfeld, Tove Skjelbakken
03.05.2016
Franz Xaver Ernst Gruber Franz Xaver Ernst Gruber døde 19.2. 2016 i Tromsø, bare 52 år gammel. Han vokste opp i Bayern og studerte medisin i München fra 1985 til 1991. I 1990 hadde han praksis ved...