Tor Rosness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Rosness

Hilde Ariansen, Tor Rosness
20.02.2019
Fra mai 2018 har pasienter som starter opp med antikoagulerende, kolesterolsenkende eller blodtrykkssenkende behandling kunnet få egen oppstartsveiledning på apoteket. Tjenesten heter Medisinstart og...
Tor Rosness
27.09.2016
Engedal, Knut En bok om demens Husk meg når jeg glemmer. 236 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2016. Pris NOK 299 ISBN 978-82-530-3825-5 Det er naturligvis ikke en kunst å være uten sinn, rettere omtalt som...
Tor Rosness, Knut Engedal
06.09.2011
Vi takker for kommentaren til Jan C. Frich & Arvid Heiberg. Den overordnede målsettingen med vår oversiktsartikkel var å gjøre leger og helsepersonell oppmerksom på at demens kan forekomme i ung...
Tor Rosness
15.11.2011
Jakobsen, Rita Homelien, Siri Pårørende til personer med demens Om å forstå, involvere og støtte. 223 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 269 ISBN 978-82-05-39937-2 Målgruppen er...
Tor Rosness
17.09.2013
Anfinnsen, Eva Kaardahl, Anders «Uff da!» sa farmor 31 s, ill. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse, 2012. Pris NOK 130 ISBN 978-82-8061-175-8 Målgruppen er en viktig leserkrets, barn i førskole- og...
Tor Rosness
05.08.2014
Østhagen, Laila Sognnæs I morgen forsvinner jeg litt til 190 s. tab, ill. Oslo: Forlaget Oktober, 2014. Pris NOK 369 ISBN 978-82-495-1353-6 I sin andre roman har Laila Sognnæs Østhagen valgt å...
Tor Rosness
09.12.2014
Cahalan, Susannah Hjerne i brann En måneds galskap. 312 s. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-43721-3 Den 24 år gamle journalisten Susannah Cahalan skriver for New York Post. Med...
Tor Rosness
11.03.2014
Myskja, Audun Hjertet mitt har ikke demens 226 s. Oslo: Cappelen Damm, 2013. Pris NOK 329 ISBN 978-82-02-42190-8 Boken er ingen ren fagbok, men henvender seg til pårørende og helsearbeidere som...
Tor Rosness
11.02.2014
Henningstad, Siv Hustadnes, Halldor Demens Den nye folkesykdommen. 167 s, tab, ill. Oslo: Kagge forlag, 2013. Pris NOK 349 ISBN 978-82-489-1330-6 Forfatterne har ikke fagbakgrunn innen demens, men...
Tor Rosness
17.11.2015
Barn med mutasjon i PSEN1- genet hadde høy risiko for autosomal dominant Alzheimers sykdom, viser studie. Innbyggerne i Antioquia, Colombia, har høy forekomst av demens, og mange er bærere av...