Tor Anvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Anvik

Tore Gude, Per Vaglum, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Are Holen
28.01.2021
Norske medisinstudenter har ikke så gode ferdigheter i klinisk kommunikasjon ved studieslutt som man kunne ønske. Flere forbedringer er iverksatt, men undervisningen har ytterligere...
Tor Anvik
19.02.2018
Hilde Eide, Tom Eide Kommunikasjon i relasjoner Personorientering, samhandling, etikk. 3.utg. 420 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 599 ISBN 978-82-05-50056-3 Dette er tredje...
Tor Anvik
20.11.2008
Feldman, MD Christensen, JF. Behavioral medicine in primary care A practical guide. 3. utg. 475 s, tab, ill. New York, NY: The McGraw-Hill, 2008. Pris USD 40 ISBN 978-0-07-143860-5 Denne amerikanske...
Tor Anvik
21.10.2004
Alovey, Peter Rothman, Alexander J. Social psychology of health 396 s, tab, ill. New York: Psychology Press, 2003. Pris USD 35 ISBN 1-84169-016-3 Dette er en av bøkene helseministeren og hans...
Tore Gude, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Per Hjortdahl, Are Holen, Terje Risberg, Per Vaglum
28.08.2003
Trening i ulike former for klinisk kommunikasjon har betydning for kvaliteten på diagnostikk, behandling og oppfølging i kontakten med pasienter ved både somatiske og psykiatriske sykdommer ( 1 , 2...
Tor Anvik
30.10.2001
Siden David Pendleton og medarbeidere utgav boken The consultation – an approach to learning and teaching i 1984 (1), har konsultasjonsanalyse og kommunikasjonsundervisning vært preget av deres...
Eli Berg, Hasse Melbye, Peter Prydz, Knut Arne Holtedahl, Ivar J. Aaraas, Tor Anvik, Niels Bentzen
25.08.2005
Den nye eksamenformen i allmennmedisin har fått positiv omtale i pressen. Faksimile fra Nordlys 9.6. 2004 I 1971 kom det ut en bok på Universitetsforlaget med tittelen Medisinsk studieplan...
Tor Anvik
25.02.2010
Helder, J Bredenlöw, T Nørgaard, JL Kommunikationsteori En grundbog. 584 s, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2009. Pris DKK 525 ISBN 978-87-412-5126-4 Denne boken springer ut fra en dansk...
Tor Anvik
10.02.2015
Schei, Edvin Lytt Legerolle og kommunikasjon. 334 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 489 ISBN 978-82-450-0928-6 Edvin Schei har lang erfaring som allmennlege og som underviser og...
Tor Anvik
10.02.2015
Gulbrandsen, Pål Finset, Arnstein Skreddersydde samtaler En veileder i medisinsk kommunikasjon. 173 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 425 ISBN 978-82-05-44990-9 Forfatterne er...