Lettlest håndbok for leger om hverdagsmedisin

Tor Anvik Om forfatteren
Artikkel

Feldman, MD

Christensen, JF.

Behavioral medicine in primary care

A practical guide. 3. utg. 475 s, tab, ill. New York, NY: The McGraw-Hill, 2008. Pris USD 40

ISBN 978-0-07-143860-5

Denne amerikanske utgivelsen er en positiv overraskelse. Her presenteres korte, poengterte og oppdaterte oversiktsartikler om viktige temaer fra praktisk medisin i en tiltalende layout, krydret med kliniske vignetter som er lett gjenkjennelige også for norske leger. Følgende eksempel er fra artikkelen Difficult patients/difficult situations av Howard Beckman:

«Dr. Swanson enters the room to see her fourth of the 12 patients scheduled for her Thursday morning session. Her patient, Ms. B., a 35-year-old social worker, is sitting with arms crossed, refusing to make eye contact. Dr. Swanson greets the patient by asking «Ms. B., how are you?». She responds «I’ve been waiting 35 minutes! This is no way to run an office!» The doctor, who is emotionally drained after spending the last 50 minutes talking with a patient about breast cancer, wonders why she’s chosen medicine as a career.»

Det er fem kapitler – The doctor and the patient, Working with specific populations, Health-related behavior, Mental and behavioral diseases og Teaching behavioral medicine – til sammen 42 frittstående artikler. Disse omhandler bl.a. faser og ferdigheter i lege-pasient-konsultasjonen, empati, det å gi dårlige nyheter og det å ta vare på seg selv som lege. Her er oversiktsartikler om modeller for familiens livssyklus, med eksempler på hvordan legen kan ordlegge seg når han skal samtale med familier med barn i forskjellige aldre. Man finner en kjapp og stikkordsmessig innføring i de mest kjente teoriene for barns utvikling (Kohlberg, Piaget og Erikson), etterfulgt av råd for praktisk håndtering av de vanligste atferdsmessige problemene i barnealderen. Artikkelen om ungdoms utviklingstrinn følges av eksempler på hvordan man kan formulere gode spørsmål til unge mennesker. Det er artikler om praktisk håndtering av spesifikke helseproblemer hos eldre, hos kvinner og hos homofile, og om kommunikasjon med pasienter fra andre kulturer.

Kapitlet Health-related behavior inneholder artikler som beskriver teorier om og metoder for å oppnå livsstilsendring og etterlevelse. Det finnes også instruktive og korte oversiktsartikler om diagnose og behandling av kliniske tilstander som hiv/aids, depresjon, angst, AD/HD, somatisering, personlighetsforstyrrelser, demens og delir, søvnforstyrrelser og seksuelle problemer.

Undertegnede er imponert over mylderet av sjekklister, huskelister og praktiske råd som presenteres. MOMSANDDADS er huskeliste for 11 temaer man bør sjekke hos eldre pasienter og VULNERABILITIES er nøkkelen til 15 stikkord for vurdering av psykososial sårbarhet!

Dette vil være nyttig lesning for leger under spesialisering og for erfarne leger som ønsker en oppdatering av praktisk håndtering av mange vanlige problemstillinger både i sykehus, i spesialistpraksis og i allmennpraksis. For medisinstudenter vil jeg heller anbefale Helse, sykdom og atferd, redigert av Per Vaglum & Arnstein Finnset, som er på norsk og kom i ny utgave i 2007.

Anbefalte artikler