Tiina Rekand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tiina Rekand

Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning, Svein Færestrand
15.05.2012
Traumatisk ryggmargsskade defineres som en akutt skade av ryggmargen som resulterer i varierende grad av pareser og/eller sensorisk forstyrrelse ( 1 ). Skader på cauda equina er inkludert i...
Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning
30.04.2012
Spastisitet er et relativt vanlig fenomen hos pasienter med sykdom eller skade i sentralnervesystemet og er et tegn på skade av øvre motornevron. Opptil 70 % av pasientene med ryggmargsskade utvikler...
Tiina Rekand
27.11.2012
Ponsford, Jennie Sloan, Sue Snow, Pamela Traumatic brain injury Rehabilitation for everyday adaptive living. 2. utg. 414 s, tab, ill. Hove: Psychology Press, 2012. Pris GBP 40 ISBN 978-1-84872-027-5...
Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning
30.04.2012
Smerter er vanlig hos ryggmargsskadede. Det rapporteres at opptil 80 % av pasientene plages av kroniske smerter ( 1 ). Smertene kan være nociseptive og nevropatiske, alene eller i kombinasjon...
Ingebjørg Irgens, Linn Kleven, Hilde Sørli, Johan Kvalvik Stanghelle, Tiina Rekand
20.10.2015
Poliklinisk telemedisinsk oppfølging kan legge forholdene til rette for en rask og vedvarende kontakt mellom pasienten og kommune- og spesialisthelsetjenesten. En nylig gjennomført pilotstudie om...
  •