Grundig om nevropsykologisk rehabilitering etter traumatisk hjerneskade

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ponsford, Jennie

  Sloan, Sue

  Snow, Pamela

  Traumatic brain injury

  Rehabilitation for everyday adaptive living. 2. utg. 414 s, tab, ill. Hove: Psychology Press, 2012. Pris GBP 40

  ISBN 978-1-84872-027-5

  Jennie Ponsford og medarbeidere er alle psykologer med imponerende erfaring og vitenskapelig produksjon av artikler om psykologiske senfølger etter traumatisk hjerneskade. Boken er et resultat av forfatternes egne erfaringer, støttet av tilgjengelig, vitenskapelig litteratur. Gjennomgåtte referanser er listet opp på de siste 65 sidene, og leseren får en grundig oversikt over relevante publikasjoner.

  Det er ti kapitler. I de to første kapitlene tar forfatterne for seg nyttige aspekter ved vurdering av traumatisk hjerneskade – både i akuttfasen og i rehabiliteringsprosessen. Disse kapitlene er meget leseverdige for alle yrkesgrupper som jobber med pasienter med traumatiske hjerneskade.

  Styrken ved denne teksten er beskrivelsen av de skalaene man bruker for å evaluere hjerneskade i akuttfasen og i senere rehabilitering. I tillegg har forfatterne laget punktvise lister og skjemaer for hovedprinsippene i vurdering og rehabilitering av pasienter. Disse er nyttige som huskelister for dem som jobber med liknende problemstillinger. De har også satt av tilstrekkelig plass til vurdering av prognosen – et emne som alltid er en utfordring for de involverte spesialistene. I de andre kapitlene retter forfatterne først og fremst søkelyset mot rehabilitering av kognitive konsekvenser og forandringer i atferd etter hjerneskade.

  I alle kapitlene vier forfatterne mye oppmerksomhet til familiens behov for informasjon og deres deltakelse i rehabiliteringsprosessen. Forskjellige problemstillinger er illustrert med kasuistikker. Dette er nyttig for å forstå den praktiske gjennomføringen av nevropsykologisk rehabilitering. Noen kasuistikker er gjentatt flere ganger forskjellige steder, avhengig av klinisk problemstilling. Det kunne vært nyttig med en kort rekapitulering av sykehistorien i alle kapitlene – istedenfor henvisning til tidligere beskrivelser av skadetilfellet. Delen som handler om barn med traumatisk hjerneskade, er grundig og oversiktlig.

  Forfatterne mener selv at boken først og fremst er nyttig for psykologer som jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneskade. Etter min mening appellerer enkelte deler utvilsomt bredere. For både leger og andre faggrupper som deltar i rehabiliteringsprosessen, kan de være en nyttig kilde for oppdatering om evaluering og rehabilitering av pasienter med hjerneskade.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media