Thor Willy Ruud Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thor Willy Ruud Hansen

Alf Meberg, Thor Willy Ruud Hansen
22.09.2005
Transport av syke nyfødte representerer et kontinuitetsbrudd for optimal overvåking og behandling. Dette kan bety forverring av barnets tilstand med risiko for død eller varige skader. Etablering av...
Thor Willy Ruud Hansen
03.03.2005
World Health Organization Managing newborn problems: a guide for doctors, nurses, and midwives 316 s, tab, ill. Genève: WHO, 2003. Pris USD 27 ISBN 92-4-154622-0 Hvert år dør mer en fire millioner...
Thor Willy Ruud Hansen
25.08.2005
DRG-systemet kan og bør forbedres ved at alle sykehusopphold kodes for diagnoser og prosedyrer mest mulig fullstendig. Dette vil gi et mer korrekt grunnlag for beregning av kostnadsvekter, forutsatt...
Thor Willy Ruud Hansen
12.08.2010
I Tidsskriftet nr. 11/2010 beskriver Dag Bratlid & Anja Nordermoen utviklingen av og kostnadene ved prematurbehandling i Norge de siste tiårene ( 1 , 2 ). Nyfødte med fødselsvekt < 1 000 g...
Thor Willy Ruud Hansen
18.11.2010
Et gammelt persisk eventyr om de tre prinsene fra Serendip (persisk for Sri Lanka) forteller blant annet hvordan de tre brødrene er i stand til å beskrive en enøyd og halt kamel som mangler en tann...
Dag Bratlid, Thor Willy Ruud Hansen
12.11.2012
Vi mener den store oppmerksomheten omkring doktorgraden som det viktigste målet for vitenskapelig virksomhet i Norge er en blindvei. Denne strategien vektlegger kvantitet fremfor kvalitet og...
Thor Willy Ruud Hansen
11.02.2014
Rennie, Janet M. Kendall, Giles A manual of neonatal intensive care 5.utg. 406 s, tab, ill. Oxon: CRC Press, 2013. Pris BGP 23 ISBN 978-0-340-92771-7 Denne boken brukes av leger i spesialisering og...
Thor Willy Ruud Hansen
01.12.2015
Søvik, Oddmund På ungenes parti Fra en barneleges dagbok. 271 s, ill. Oslo: Kolofon Forlag, 2015. Pris NOK 250 ISBN 978- 82- 300- 1259- 8 Oddmund Søvik, mangeårig professor og overlege ved...
Ole-Jørgen Olsøy Smerud, Anne Lee Solevåg, Thor Willy Ruud Hansen, Morten Grønn
15.12.2015
Et spedbarn ble meldt til akuttmottaket med en vanlig problemstilling – prolongert icterus. Da han kom til sykehuset, var han uttalt ikterisk og respiratorisk ustabil. Selv om årsaken viste seg å...
Olav Magnus S. Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
19.04.2016
Ved trisomi 13 eller 18 er dødeligheten svært høy, både intrauterint og etter fødselen. Det har derfor verken vært vanlig å tilby fosterovervåkning under fødselen eller keisersnitt. Nytten av...
Thor Willy Ruud Hansen, Reidun Førde
12.01.2016
A priori-avståelse fra aktiv behandling av barn født etter 23 – 24 ukers svangerskapsvarighet, noe som til dels praktiseres i Norge, tilfredsstiller ikke de klinisk etiske krav om rettferdighet...
  •