Thomas Glott

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Glott

Einar Kinge, Thomas Glott, Ola H. Skjeldal
26.10.2020
Det er 20 år siden det ble foreslått nødvendige tiltak for kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid ved personskade. Mange er ennå ikke innført. I Norge utarbeides årlig flere tusen sakkyndige...
Gro Østli Eilertsen, Nikolaos Panagiotopoulos, Tor Arnøy Austad, Thomas Glott
30.03.2020
A man in his sixties developed acute back pain with radiation to the left thigh. Healthcare professionals initially suspected venous thrombosis or sciatica. Four hours after pain onset, the patient...
Gro Østli Eilertsen, Nikolaos Panagiotopoulos, Tor Arnøy Austad, Thomas Glott
30.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 457–60. I Tidsskriftet nr. 5/2020 på s. 457 skal det stå: Han nevnte at han tok 5,5 tabletter warfarin (Marevan) ukentlig grunnet tidligere lungeembolisme. Vi...
Gro Østli Eilertsen, Nikolaos Panagiotopoulos, Tor Arnøy Austad, Thomas Glott
30.03.2020
En mann i 60-årene fikk akutte ryggsmerter med utstråling til venstre lår. Helsepersonell mistenkte initialt venetrombose eller isjias. Fire timer etter smertedebut fikk pasienten nedsatt følelse og...
Thomas Glott
13.09.2016
Utsagnet er egentlig essensen i rehabilitering, et fagområde jeg noe tilfeldig ble kjent med for over 25 år siden. Utfordringen var: Hva gjør man når kurativ behandling ikke er mulig? Når pasienten...
Thomas Glott, Johan K. Stanghelle, Svend Rand-Hendriksen, Vigdis Johnsen, Mikael Thyberg, Margaret Melhus, Knut Brabrand, Jan G. Fjeld, August Bakke
20.04.2001
Myelomeningocele er en medfødt tilstand med mangelfull lukning av nevralrøret og påfølgende affeksjon av sentralnervesystemet. Norsk betegnelse for myelomeningocele er ryggmargsbrokk. Andre begreper...
Thomas Glott, Johan K. Stanghelle, Svend Rand-Hendriksen, Mikael Thyberg, Margaret Melhus, Knut Brabrand, Jan G. Fjeld, August Bakke
20.04.2001
Myelomeningocele er en medfødt tilstand som følge av ufullstendig lukning av nevralrøret (nevralrørsdefekt). Samlebetegnelse for tilstander med nevralrørsdefekt er dysrafi (dys: dårlig; rhaphe: søm,...