Rettelse: En mann i 60-årene med akutte ryggsmerter og økende kraftsvikt i underekstremitetene

Gro Østli Eilertsen, Nikolaos Panagiotopoulos, Tor Arnøy Austad, Thomas Glott Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 457–60.

I Tidsskriftet nr. 5/2020 på s. 457 skal det stå: Han nevnte at han tok 5,5 tabletter warfarin (Marevan) ukentlig grunnet tidligere lungeembolisme.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler