Kateterbasert behandling av medfødte hjertefeil

Bjørnstad PG, Thaulow E, Smevik B, Michelsen SS, Tønnessen TI, Fosse E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi presenterer våre resultater av lukking av åpen ductus arteriosus og atrieseptumdefekter i fossa ovalis. Siden 1989 er i alt 63 pasienter behandlet for åpen ductus arteriosus. Hos seks andre ble prosedyren avbrutt, enten av tekniske grunner, eller fordi det ikke var indikasjon for lukking. Tre har fått gjentatt behandlingen, én med ny paraply, to med spiral. Seks av de senest behandlede pasientene har fått lukket sin ductus primært med spiral, med komplett lukking hos alle. Hos pasienter der Rashkinds paraply ble benyttet, var den totale lukkingsfrekvens 75% etter at ductus rekanaliserte hos to. Verken paraplyer eller spiraler har embolisert.

Resultatene synes å indikere at åpen ductus minst like ofte blir helt tett ved bruk av spiral som med paraply, men antall pasienter behandlet med spiral er fortsatt lite. Begge metodene har vist seg å være sikre uten komplikasjoner.

Sju pasienter fikk lukket en atrieseptumdefekt i fossa ovalis med en nyutviklet propp. Defekten ble komplett lukket hos alle uten betydningsfulle komplikasjoner. Lukking av atrieseptumdefekter med proppeteknikken vil bli tilbudt videre til egnede pasienter som et alternativ til åpen hjertekirurgi.

Anbefalte artikler