Kateterbasert behandling av medfødte hjertefeil

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi presenterer våre resultater av lukking av åpen ductus arteriosus og atrieseptumdefekter i fossa ovalis. Siden 1989er i alt 63 pasienter behandlet for åpen ductus arteriosus. Hos seks andre ble prosedyren avbrutt, enten av tekniskegrunner, eller fordi det ikke var indikasjon for lukking. Tre har fått gjentatt behandlingen, én med ny paraply, to medspiral. Seks av de senest behandlede pasientene har fått lukket sin ductus primært med spiral, med komplett lukking hosalle. Hos pasienter der Rashkinds paraply ble benyttet, var den totale lukkingsfrekvens 75% etter at ductusrekanaliserte hos to. Verken paraplyer eller spiraler har embolisert.

  Resultatene synes å indikere at åpen ductus minst like ofte blir helt tett ved bruk av spiral som med paraply, menantall pasienter behandlet med spiral er fortsatt lite. Begge metodene har vist seg å være sikre utenkomplikasjoner.

  Sju pasienter fikk lukket en atrieseptumdefekt i fossa ovalis med en nyutviklet propp. Defekten ble komplett lukkethos alle uten betydningsfulle komplikasjoner. Lukking av atrieseptumdefekter med proppeteknikken vil bli tilbudt videretil egnede pasienter som et alternativ til åpen hjertekirurgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media