Aerob kapasitet hos barn og unge - nordiske resultater gjennom 45 år

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Formålet med denne studien var å få klarlagt om barn og unge av i dag har dårligere aerob kapasitet enn tidligere.Aerob kapasitet kan defineres som den maksimale mengden av oksygen et individ klarer å ta opp per tidsenhet. Maksimaltoksygenopptak (VO2maks) blir gjerne benyttet som et mål på aerob kapasitet hos voksne. Hos barn benyttesbegrepet VO2peak. 196 barn og unge av begge kjønn, i alderen 8-16 år, ble i denne undersøkelsen testet forVO2peak på tredemølle. Resultatene viste at det var små forskjeller mellom resultatene fra den foreliggendestudien og tidligere studier foretatt i Norden når gjennomsnittlig VO2peak (l x min-1)ble lagt til grunn. Derimot var det en større spredning i resultatene når VO2peak ble korrigert forkroppsvekt (ml x kg-1 x min-1) i den foreliggende undersøkelsen sammenliknet medtidligere. Ved sammenlikning med andre land i Europa har norske barn og unge høyere VO2peak-verdier. Muligeårsaker kan være genetiske forskjeller eller et høyere aktivitetsnivå blant barn og unge i Norge enn ellers iEuropa.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media