Protokoll for testing av aerob kapasitet hos barn og unge med medfødte hjertefeil

Fredriksen PM, Ingjer F, Thaulow E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fysisk belastningstesting er obligatorisk ved diagnostisering av alvorlighetsgrad av hjertesykdom hos voksne. Hos barn og unge med medfødte hjertefeil er belastningstesting til nå blitt gjennomført mer sporadisk. Den vanligste belastningsmetoden hos voksne er sykling på ergometersykkel, men en slik sykkel kan vanskelig tilpasses et barn fullt ut. Tredemølle, som er mest benyttet internasjonalt ved testing av barn, krever ingen spesielle tilpasninger og gir et mer dynamisk bevegelsesmønster hvor mange muskelgrupper benyttes. En testprotokoll for barn med medfødte hjertefeil bør gi rom for rolig oppvarming og ikke for bratt stigning, og det bør være liten belastningsøkning mellom hvert trinn. Økningen av belastning mellom hvert trinn bør bli mindre med økende totalbelastning. Dette er spesielt viktig ved testing av barn og unge med medfødte hjertefeil, da de ofte har dårlig utviklet muskulatur. I tillegg til EKG og måling av blodtrykk og oksygenmetning bør oksygenopptak registreres fortløpende under testen, da denne parameteren gir verdifull informasjon om pasientens fysiske yteevne.

Anbefalte artikler