Protokoll for testing av aerob kapasitet hos barn og unge med medfødte hjertefeil

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fysisk belastningstesting er obligatorisk ved diagnostisering av alvorlighetsgrad av hjertesykdom hos voksne. Hos barnog unge med medfødte hjertefeil er belastningstesting til nå blitt gjennomført mer sporadisk. Den vanligstebelastningsmetoden hos voksne er sykling på ergometersykkel, men en slik sykkel kan vanskelig tilpasses et barn fulltut. Tredemølle, som er mest benyttet internasjonalt ved testing av barn, krever ingen spesielle tilpasninger og gir etmer dynamisk bevegelsesmønster hvor mange muskelgrupper benyttes. En testprotokoll for barn med medfødte hjertefeil børgi rom for rolig oppvarming og ikke for bratt stigning, og det bør være liten belastningsøkning mellom hvert trinn.Økningen av belastning mellom hvert trinn bør bli mindre med økende totalbelastning. Dette er spesielt viktig vedtesting av barn og unge med medfødte hjertefeil, da de ofte har dårlig utviklet muskulatur. I tillegg til EKG og målingav blodtrykk og oksygenmetning bør oksygenopptak registreres fortløpende under testen, da denne parameteren girverdifull informasjon om pasientens fysiske yteevne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media