Terje Vigen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Vigen

Terje Vigen
04.01.2007
Mens mennesker i fattige land dør av det vi regner som banale sykdommer, genmanipulerer vi griser i den vestlige verden for å utvikle reservedeler for mennesker Vi står nok en gang ved starten av et...
Terje Vigen
03.01.2008
Utviklingen har siden 2000 vist en særlig sterk vekst i antall leger. Er diskusjonen den samme som i 1907? Nok et år er gått. Det er tid for å lene seg litt tilbake og reflektere. For en tid tilbake...
Einar Espolin Johnson, Hans Kristian Bakke, Terje Vigen, Ellen Juul Andersen
06.11.2008
Legeforeningen og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har inngått avtale med Storebrand om ny pensjonsordning for private legevirksomheter – Legeforetakenes pensjonsordning (LP)...
Guri Rørtveit, Annetine Staff, Baard-Christian Schem, Lill-Tove Busund, Karl O. Nakken, Marte Walstad, Ola Dale, Terje Vigen
29.01.2009
For første gang er redaksjonskomiteens funksjoner og oppgaver nedfelt skriftlig. Vi publiserer nå en arbeidsbeskrivelse på nett Tidsskrift for Den norske legeforening har hatt en redaksjonskomité...
Terje Vigen
01.01.2009
Alt var så mye enklere før, er en mye brukt floskel som delvis er riktig og delvis betydelig overdrevet. Min siste refleksjon ved et årsskifte dreier seg om den betydelige utviklingen i legeyrket som...
Harry Martin Svabø,, Terje Vigen
09.02.2006
Odd Bjercke, Legeforeningens generalsekretær i perioden 1948 – 76, døde 18.8. 2005, 96 år gammel. En usedvanlig lederskikkelse i det norske medisinske miljø er blitt historie. Han har satt betydelige...
Torunn Janbu, Terje Vigen
07.09.2006
Gerd-Ragna Bloch Thorsen døde uventet av hjertesykdom 19.8. 2006. Hun var født i Stavanger 16.5. 1951 og ble altså 55 år. I 1979 ble hun cand.med. i Bergen, der hun også tok grunnfag i psykologi og...
Terje Vigen
05.01.2006
Fra en nøktern start i 1881 og like til dagens delikate kvalitetsprodukt har Tidsskriftet utgjort legenes og Legeforeningens fremste varemerke. Det har bidratt til å holde landets leger faglig...
Ove Andreas Mortensen, Terje Vigen
08.06.2006
Grunnlegger av Sentrum Røntgeninstitutt og mangeårig administrerende overlege, Roy Magnus Løken (f. 11.4. 1938), døde søndag 23.4. 2006 etter knapt et års kreftsykdom. Roy Magnus Løken ble godkjent...
Terje Vigen
08.01.2004
Det er en mager trøst at det ikke bare er i Norge vi strever med å finne løsninger på vanskelige prioriteringsdilemmaer For tredje gang i dette tusenåret sitter vi og funderer over hva det kommende...
Hanne Dinesen, Jan H. Dobloug, Øyvind Flatner, Marit Krohg, Eirik Bø Larsen, Terje Vigen
10.12.2002
Leger opplever at forsikringsselskapene unød’vendig ofte ber om kopi av full pasientjournal. Fra forsikringshold er det vist til eksempler der leger har skrevet erklæringer som gir grunn til å anta...
Terje Vigen
20.01.2001
I Tidsskriftet nr. 28/2000 anklager Tord Høyhilder undertegnede for ikke å støtte dem som, i Holmgang på TV2 den 30.10. 2000, mente at grunnen til økning i sykefraværet er å finne i skoft, simulering...
Terje Vigen
20.03.2000
I dette nummer av Tidsskriftet presenteres fem artikler som handler om helsereformer – tre om fastlegeordningen, en om sykehusorganisering og en om helsevesenets finansiering. Er reform blitt et av...
Terje Vigen
20.10.2000
Legeforeningen er også bekymret for de konsekvenser momsreformen og konjunkturavgiften vil ha for utgiftsnivået i selvstendig legevirksomhet uten at det er lagt opp til noen kompensasjon for de økte...
Terje Vigen
20.01.2005
Salget av 22 mål, en liten del av eiendommen Soria Moria på i dag 105 mål, har fått relativt stor oppmerksomhet i mediene. Det omtalte salget innebærer å avvikle 14 boenheter/boliger som har vært...
Terje Vigen
06.01.2005
Faget og medlemmenes faglige votum gir Legeforeningen troverdighet Legeforeningen er et konglomerat av ulike medlemsgrupper med betydelig variasjon både som individer og som yrkesutøvere. Vi er...
Terje Vigen
09.09.2010
Alvik, A. Min side av saken 280 s. Oslo: Unipub, 2010. Pris NOK 329 ISBN 978-82-7477-481-0 Dette er en bok for de spesielt interesserte. Den er skrevet av tidligere helsedirektør Anne Alvik som...
Terje Vigen
21.01.2011
Det er viktig for enhver forening å ha en kommunikasjonskanal til medlemmene. Da Den norske Lægeforening ble startet i 1886, hadde den ikke et eget medlemsblad, men det ble ført korte referater fra...
Terje Vigen
07.01.2011
«Bjærget» er et kjært navn på kantinen i Legenes hus. Færre vet at «Bjærget» er sterkt knyttet til dannelsen av Legeforeningen. «Bjærget» var opprinnelig navnet på en gruppe yngre leger som ble...
Terje Vigen
07.01.2011
Halvorsen, Knut Grunnbok i helse- og sosialpolitikk 4.utg. 299 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-01723-5 Målet med denne utgivelsen er å dekke behovet til...