Den norske lægeforening blir etablert

Terje Vigen Om forfatteren

«Bjærget» er et kjært navn på kantinen i Legenes hus. Færre vet at «Bjærget» er sterkt knyttet til dannelsen av Legeforeningen. «Bjærget» var opprinnelig navnet på en gruppe yngre leger som ble aktive i begynnelsen av 1880-årene og som var medlemmer av «Christiania medisinske selskap». Navnet fikk gruppen da den i noen grad var i opposisjon til de mer etablerte, og at de grupperte seg samlet og oppover i det amfiteatralske auditorium på anatomisk institutt der selskapet holdt sine møter. Opposisjonen var begrunnet i at de ønsket å fornye undervisningen ved universitetet og krevde mere av fagpolitiske fremstøt. De ble gitt rom for sine ideer og frontet således dannelsen av Den norske lægeforening 6. juli 1886.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler