Den norske lægeforening blir etablert

Terje Vigen Om forfatteren
Artikkel

«Bjærget» er et kjært navn på kantinen i Legenes hus. Færre vet at «Bjærget» er sterkt knyttet til dannelsen av Legeforeningen. «Bjærget» var opprinnelig navnet på en gruppe yngre leger som ble aktive i begynnelsen av 1880-årene og som var medlemmer av «Christiania medisinske selskap». Navnet fikk gruppen da den i noen grad var i opposisjon til de mer etablerte, og at de grupperte seg samlet og oppover i det amfiteatralske auditorium på anatomisk institutt der selskapet holdt sine møter. Opposisjonen var begrunnet i at de ønsket å fornye undervisningen ved universitetet og krevde mere av fagpolitiske fremstøt. De ble gitt rom for sine ideer og frontet således dannelsen av Den norske lægeforening 6. juli 1886.

Anbefalte artikler