Den norske lægeforening blir etablert

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  «Bjærget» er et kjært navn på kantinen i Legenes hus. Færre vet at «Bjærget» er sterkt knyttet til dannelsen av Legeforeningen. «Bjærget» var opprinnelig navnet på en gruppe yngre leger som ble aktive i begynnelsen av 1880-årene og som var medlemmer av «Christiania medisinske selskap». Navnet fikk gruppen da den i noen grad var i opposisjon til de mer etablerte, og at de grupperte seg samlet og oppover i det amfiteatralske auditorium på anatomisk institutt der selskapet holdt sine møter. Opposisjonen var begrunnet i at de ønsket å fornye undervisningen ved universitetet og krevde mere av fagpolitiske fremstøt. De ble gitt rom for sine ideer og frontet således dannelsen av Den norske lægeforening 6. juli 1886.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media