Eget tidsskrift fra 1888

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er viktig for enhver forening å ha en kommunikasjonskanal til medlemmene. Da Den norske Lægeforening ble startet i 1886, hadde den ikke et eget medlemsblad, men det ble ført korte referater fra lægemøtene og bestyrelsesmøter samt meddelselser i Tidsskrift for praktisk Medicin som hadde startet opp fem år tidligere. De tre redaktørene av dette tidsskriftet tilbød kort tid etter dannelsen av foreningen at den nydannede forening kunne få overta bladet med alle eiendeler og reservefond vederlagsfritt. Fra 1888 ble så formelt redaktøransvaret for Tidsskrift for praktisk medicin overtatt av Lægeforeningens generalsekretær. Først på lægemøtet i Bergen i 1889 ble det besluttet at fra 1890 skulle bladet sendes ut under navnet Tidsskrift for Den norske Lægeforening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media