Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ejvor Oberger, født 25.8.1933, døde 23.9 2007 etter noe tids sykdom. Ejvor Oberger hadde sin medisinske utdanning fra Uppsala i Sverige. Hun ble spesialist i barnesykdommer i Sverige i 1975 og i Norge i 1983. Hun arbeidet en tid ved barneavdelingen ved Centrallasarettet i Jönköping, senere var hun 14 år ved barneklinikken på Karolinska Sjukhuset i Stockholm, kun avbrutt av et opphold ved Ullevål sykehus og ved lungeklinikken ved Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Etter at hun giftet seg med overlege Fredrik Lange-Nielsen i 1977, kom hun til Norge hvor hun først arbeidet ved Voksentoppen senter for astma, allergi og lungesykdommer frem til 1981. Deretter ble hun ansatt som seksjonsoverlege ved Barneklinikken, Rikshospitalet, ved seksjon for Allergi og lungesykdommer. Hun arbeidet ved seksjonen til hun gikk av med alderspensjon i 2003.

  Ejvor Oberger tok doktorgraden i 1986. Avhandlingen omhandlet effekten av kortikosteroider på lengdevekst, skjelettmodning og endokrin funksjon hos barn med astma. Hennes vitenskapelige utdanning preget utredningen, behandlingen og oppfølgingen av pasientgruppen hun hadde ansvaret for. Både utredningen og oppfølgingen var nøyaktig og utførlig. Hennes pasienter ble ivaretatt på en faglig utmerket måte. Hun hadde en bred klinisk erfaring og et godt klinisk skjønn. De pasientene som kom under hennes omsorg, ble derfor tatt meget godt hånd om. Seksjonen bar også preg av at Ejvor Oberger var en dyktig organisator. Det betydde at seksjonen kunne utnytte sin kapasitet fullt ut til å ta hånd om det økte antallet barn med astma og allergi som ble henvist til undersøkelse og behandling ved Barneklinikken, Rikshospitalet i løpet av hennes lange periode her.

  Ejvor Oberger var en pålitelig og hardt arbeidende lege som var kompromissløs på vegne av sine små pasienter. Hun arbeidet utrettelig for at barna skulle få en så god hverdag som mulig på tross av sine sykdommer. Hun sto løpet ut. Vi hadde ønsket henne mange flere og gode år som pensjonist som lønn etter en lang og trofast legegjerning, men gleder oss over at hun fikk noe tid til å dyrke andre interesser. I takknemlighet og respekt lyser vi fred over Ejvor Obergers minne.

  På vegne av kolleger ved Barneklinikken, Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media