Tarjei Rygnestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tarjei Rygnestad

Olav Magnus S. Fredheim, Torkjell Nøstdahl, Berit Nordstrand, Tone Høivik, Tarjei Rygnestad, Petter C. Borchgrevink
08.04.2010
Pasienter som er under legemiddelassistert rehabilitering har krav på like god smertebehandling som andre pasientgrupper. Ved behandling av akutte og postoperative smerter bør det så langt som mulig...
Tarjei Rygnestad
18.11.2010
Akutte korsryggssmerter er vanlig og oftest av kort varighet. Ved behov for medikamentell behandling anbefales paracetamol eller ikke-steroide antiinflammatoriske midler. Bruk av muskelrelakserende...
Dag Jacobsen, Tarjei Rygnestad, Berit Muan, Erik Andrew
04.10.2011
Giftinformasjonen fyller 50 år i 2011. I løpet av disse årene har både informasjonsvirksomheten, forgiftningsmønsteret og forgiftningsbehandlingen endret seg. Godt samarbeid mellom Giftinformasjonen...
Andreas Austgulen Westin, Elin Johanne Hansteen Strøm, Tarjei Rygnestad, Lars Slørdal
23.08.2011
Narkotika er det vi forskriver på A-resepter. Eller? Figur 1 Ulike definisjoner av begrepet «narkotika», vist i et venndiagram. Ytre sirkel omslutter midler som kan gi brukeren en eller annen form...
Lars Slørdal, Anne Elise Eggen, Tarjei Rygnestad
04.09.2012
Vi takker Berit Mørland for kommentar og faktaopplysninger til vår kronikk. Der etterlyste vi at sentrale beslutningstakere i Helse-Norge offentliggjør sine eventuelle interessekonflikter i form av...
Lars Slørdal, Anne Elise Eggen, Tarjei Rygnestad
12.06.2012
Spørsmål rundt interessekonflikter og habilitet diskuteres både i regjeringskretser, i forskjellige fagmiljøer og blant publikum. Vurderingene hevdes ofte å være basert på skjønn og følelser. Når det...
Andreas Austgulen Westin, Jørgen G. Bramness, Fatemeh Chalabianloo, Tarjei Rygnestad, Lars Slørdal
19.03.2013
Det er ingen tvil om at pregabalin kan misbrukes. Hvor mye mer dokumentasjon trenger vi før det legges restriksjoner på forskrivningen? Figur 1 Antall personer som har hentet ut minst én resept på...
  •