Sylvi Aanderud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sylvi Aanderud

Larine Elise Osa, Jannicke Horjen, Sylvi Aanderud, Morten Lund-Johansen
11.05.2006
Små, ikke-hormonproduserende hypofyseadenomer er vanlig – i obduksjonsmaterialer er det rapportert en forekomst på 8 – 25 % ( 1 ). Endokrint aktive hypofyseadenomer er langt sjeldnere, men disse...
Johan Arild Evang, Sven M. Carlsen, Johan Svartberg, Sylvi Aanderud, Øivind Johannesen, Thomas Schreiner, Jon Ramm-Pettersen, Søren Jacob Bakke, Morten Lund-Johansen, Jens Bollerslev
23.02.2006
Endogent Cushings syndrom er en samling av symptomer og tegn som skyldes overproduksjon av kortisol. Alle leger bør vite når diagnosen skal mistenkes og kjenne til initiale prøver. Ved henvisning bør...
Morten Lund-Johansen, Sylvi Aanderud, Thomas Schreiner, Jens Bollerslev, Søren Jacob Bakke, Øyvind Johannesen, Sven M. Carlsen, Johan Cappelen, Johan Svartberg
28.08.2003
Svulster lokalisert til hypofyseregionen forekommer hyppig. Sykdomsbildene er mangeartet, og utredning og behandling regnes som en spesialistoppgave. Norsk nevroendokrinologisk interessegruppe har i...
Johan Svartberg, Sven M. Carlsen, Johan Cappelen, Sylvi Aanderud, Morten Lund Johansen, Thomas Schreiner, Tormod Kollevold, Søren Bakke, Jens Bollerslev
20.02.2002
Hyperprolaktinemi er relativt vanlig, og pasientene med hyperprolaktinemi utredes og behandles innenfor flere medisinske spesialiteter. Det kliniske bildet ved hyperprolaktinemi er først og fremst...
Gunnar Mellgren, Pål Ivar Holm, Ernst Asbjørn Lien, Inger H. Bleskestad*, Sylvi Aanderud, Laurence Bindoff
20.04.2002
Delvis basert på artikkel publisert i Thyroid (8) Hypokalemisk periodisk paralyse er en komplikasjon til tyreotoksikose som sjelden forekommer i Europa. Den opptrer vesentlig hyppigere i Asia, med en...
Sylvi Aanderud
20.09.2002
Tabell 1 Medikamenter som påvirker thyreoideafunksjon og thyreoideafunksjonsprøver Mekanismer S-FT₄ S-T₃ S-TSH Fenytoin/ karbamazepin Økt metabolisering av T₄ og T₃ Uforandret/ nedsatt Uforandret/...