()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor i øre-nese-hals-sykdommer ved Universitetet i Tromsø, Lars-Eric Stenfors, døde 10.12. 2004 etter sykdom som rammet ham det siste året.

  Han var født 3.10. 1941 i Närpes i Österbotten, Finland. Etter at han hadde tatt studenteksamen ved Kristinestads samlyceum i 1961 fullførte han medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Århus, Danmark, i 1971. Han ble autorisert lege i Danmark i 1971 og i Finland i 1972.

  Lars-Eric Stenfors ble spesialist i øre-nese-hals-sykdommer i 1977 og ble også tildelt svensk legelisens i 1978. I 1980 disputerte han for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Umeå på avhandlingen Structure and pattern of motion of the tympanic membrane with special reference to experimental perforations and subsequent healing processes. Det ble mellomøret og mellomørets bakteriologi som utgjorde hovedtyngden av Lars-Eric Stenfors’ omfattende vitenskapelige produksjon. Hans siste vitenskapelige originalarbeid ble publisert i oktober 2004.

  Etter å ha blitt dosent i otologi ved Universitetet i Umeå i 1982 var han overlege ved Øre-nese-hals-avdelingen ved Mellersta-Österbottens Sentralsjukhus i Karleby inntil han fra 1.1. 1989 ble utnevnt til professor I i øre-nese-hals-sykdommer ved Universitetet i Tromsø. Her ble han i første omgang et halvt år og var senere i en periode fra 1990 – 92 professor II. Fra 1.1. 1994 ble han på ny professor I i øre-nese-hals-sykdommer, og denne gangen ble han av Universitetet i Tromsø kalt til stillingen, som han hadde inntil sin død.

  Professor Lars-Eric Stenfors var også innvalgt medlem av Vitenskapsakademiet i St. Petersburg i Russland.

  Lars-Eric Stenfors var en svært omgjengelig og god kollega som på en forbilledlig måte knyttet sammen basal og klinisk forskning. Han var veileder for en rekke doktorander ved universitetene i Umeå, Stockholm og i Tromsø. Stenfors var en usedvanlig dyktig og populær underviser og med sin lune humor vil han bli dypt savnet av både kolleger og studenter ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Våre tanker går til ektefellen Asta Stenfors, barn og øvrig familie. Vi lyser fred over Lars-Eric Stenfors’ minne.

  På vegne av kolleger ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media