Svein Ivar Bekkelund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Svein Ivar Bekkelund (f. 1961) er spesialist i nevrologi, avdelingsleder ved Nevrologisk og nevrofysiologisk avdeling og professor ved Universitetet i Tromsø.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrologisk avdeling

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Svein Ivar Bekkelund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media