Svein Ivar Bekkelund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Ivar Bekkelund

Jan Petter Larsen, Antonie Giæver Beiske, Svein Ivar Bekkelund, Espen Dietrichs, Ole-Bjørn Tysnes, Steinar T. Vilming, Jan O. Aasly
25.09.2008
Parkinsons sykdom er en kronisk og gradvis progredierende sykdom. Diagnosen forutsetter typiske patologiske forandringer i spesielle deler av hjernen og tilstedeværelse av et karakteristisk motorisk...
Svein Ivar Bekkelund, Rolf Salvesen
08.06.2006
De vanligste årsaker til at primærleger henviser pasienter til nevrologisk konsultasjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge er hodepine, svimmelhet, nakkesmerter og anfallsproblematikk ( 1 )...
Claus Albretsen, Morten Høyer, Per Christian Gundersen, Svein Ivar Bekkelund
03.06.2004
Pasientrettighetsloven med fritt sykehusvalg ( 1 ) og fastlegeavtalen ( 2 ) innebærer økte rettigheter for pasientene, men er samtidig en utfordring for helsevesenet. Blant annet må sykehusene holde...
Claus Albretsen, Birgitte Seierstad, Svein Ivar Bekkelund
09.01.2003
Spesialisthelsetjenesten er i Norge i hovedsak organisert ved at pasienter må henvises fra fastlege eller annen lege for å få time til undersøkelse. Dette innebærer at de i varierende grad må vente...
Svein Ivar Bekkelund, Claude Pierre-Jerome
10.10.2001
Karpaltunnelen er avgrenset av karpale knokler og ligamentum transversum. Karpaltunnelsyndrom er betraktet som en tilstand der mekanisk avklemming av medianusnerven eller trykkøkning som følge av...
Svein Ivar Bekkelund, Ole Grønli, Stein Harald Johnsen
10.03.2001
Syfilis er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Treponema pallidum. Denne bakterien er bare patogen blant mennesker, og smitter ved seksuell kontakt og gjennom placenta – sjelden som følge...
Are Brean*, Svein Ivar Bekkelund,
06.03.2003
Sarkoidose er en multisystemisk granulomatøs sykdom med ukjent årsak ( 1 ). Predileksjonsstedene er lunger, hud og øyne, men en lang rekke organsystemer, inklusive sentralnervesystemet, kan være...
Svein Ivar Bekkelund, Claus Albretsen
30.03.2000
Hvert år blir omtrent 4 000 pasienter henvist til undersøkelse og behandling ved Nevrologisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø, enten ved poliklinisk konsultasjon eller ved innleggelse (1). Hodepine...
Stein-Helge Tingvoll, Svein Ivar Bekkelund
03.03.2005
Idiopatisk intrakranial hypertensjon, tidligere kalt pseutotumor cerebri eller benign intrakranial hypertensjon, er en tilstand som kjennetegnes ved progredierende hodepine som ofte forverres ved...
Kai Ivar Müller, Svein Ivar Bekkelund
08.04.2011
En kvinne hadde kronisk ensidig hodepine som etter flere år endret karakter og gikk over til å bli anfallsvis og mer intens. Etter over 20 år fikk hun riktig diagnose og behandling. En kvinne i...
Svein Ivar Bekkelund
21.08.2012
Ortostatisk (postural) hypotensjon er et vanlig helseproblem, særlig i den eldre del av befolkningen. Tilstanden varierer i alvorlighetsgrad fra helt lette symptomer til alvorligere, som falltendens...
Sven M. Almdahl, Andrej Valkov, Eystein Skjølsvik, Svein Ivar Bekkelund
27.01.2015
En tidligere frisk mann i 30-årene ble i løpet av 17 måneder innlagt tre ganger for ulike nevrologiske utfall. MR viste multiple, mindre infarkter supratentorielt i begge cerebrale hemisfærer og i...