Svane S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svane S

Svane S
10.12.1998
Sammendrag I mer enn tre år under den annen verdenskrig måtte Øst-Finnmark betraktes som en krigssone pga. det nære naboskap til nordflanken av den tysk-russiske frontlinje. Sivilbefolkningen ble...
Svane S
10.12.1998
Sammendrag Under den annen verdenskrig ble Øst-Finnmark et militært tyngepunkt i de tyske planene om et fremstøt mot Murmansk. Landsdelen ble trukket inn i krigshendelsene under katastrofale...
Svane S
30.04.1996
En diagnostisk fallgruve Sammendrag Primær cancer og aktiv tuberkulose kan en sjelden gang opptre samtidig i samme lungelapp. Ofte dreier det seg om et plateepitelkarsinom. Diagnosen blir mange...
Svane S
20.03.1996
Sammendrag Bedømt etter litteraturen har humane infeksjoner fremkalt av Mycobacterium bovis spilt en meget beskjeden rolle i Norge sammenliknet med Sverige og Danmark. Dette er vanskelig å forklare,...