Sivile helse- og sosialarbeideres innsats i Vardø og Gamvik distrikter under den annen verdenskrig

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Under den annen verdenskrig ble Øst-Finnmark et militært tyngepunkt i de tyske planene om et fremstøt mot Murmansk.Landsdelen ble trukket inn i krigshendelsene under katastrofale omstendigheter med betydelige tap av norske liv.Tyskerne la praktisk talt hele fylket øde, og en betydelig del av sivilbefolkningen ble tvangsevakuert.

  I denne artikkelen omtales en del av de dramatiske hendelsene på kyststrekningen mellom Vardø og Nordkinnhalvøyasamt ytre Tana spesielt med henblikk på den enestående humanitære innsatsen til de sivile helse- og sosialarbeiderneunder okkupasjonen. Vardø sykehus brant ned til grunnen etter et bombeangrep som kostet mange livet, men provisorisksykehusdrift ble etablert i Syltefjord. I krigens sluttfase brente og sprengte tyskerne nesten samtlige fiskevær på dennevnte kyststrekningen. Det hele kulminerte med de forferdelige tyske myrderiene på Hopseidet i Tanafjorden praktisktalt på et tidspunkt da freden var et faktum.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media