Sivile helse- og sosialarbeideres innsats i Vardø og Gamvik distrikter under den annen verdenskrig

Svane S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Under den annen verdenskrig ble Øst-Finnmark et militært tyngepunkt i de tyske planene om et fremstøt mot Murmansk. Landsdelen ble trukket inn i krigshendelsene under katastrofale omstendigheter med betydelige tap av norske liv. Tyskerne la praktisk talt hele fylket øde, og en betydelig del av sivilbefolkningen ble tvangsevakuert.

I denne artikkelen omtales en del av de dramatiske hendelsene på kyststrekningen mellom Vardø og Nordkinnhalvøya samt ytre Tana spesielt med henblikk på den enestående humanitære innsatsen til de sivile helse- og sosialarbeiderne under okkupasjonen. Vardø sykehus brant ned til grunnen etter et bombeangrep som kostet mange livet, men provisorisk sykehusdrift ble etablert i Syltefjord. I krigens sluttfase brente og sprengte tyskerne nesten samtlige fiskevær på den nevnte kyststrekningen. Det hele kulminerte med de forferdelige tyske myrderiene på Hopseidet i Tanafjorden praktisk talt på et tidspunkt da freden var et faktum.

Anbefalte artikler