Tuberkuløs lymfadenitt fremkalt av Mycobacterium bovis

Svane S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Bedømt etter litteraturen har humane infeksjoner fremkalt av Mycobacterium bovis spilt en meget beskjeden rolle i Norge sammenliknet med Sverige og Danmark. Dette er vanskelig å forklare, fordi storfetuberkulosen i sin tid var et alvorlig problem spesielt i det sentrale østlandsområdet. Inntil 1940 var det omtalt åtte humane tilfeller i norsk litteratur, men senere ingen.

I denne artikkelen presenteres to pasienter med forskjellige stadier av bovin lymfeknutetuberkulose. Den ene var en 29 år gammel, kvinnelig indisk immigrant med aktiv lymphadenitis colli. Et vesentlig problem var gjentatte negative TB-kulturer av puss. Vevsdyrking gav positivt resultat. Den andre pasienten var en 77 år gammel nordmann, som i barndommen, samtidig med sin bror, ble smittet av infisert kumelk (Sør-Trøndelag). Begge utviklet lymfeknutetuberkulose i mesenteriet. Økt reisevirksomhet, immigranter og personer med svekket immunforsvar kan bidra til en økning av bovine infeksjoner i Norge. Pasienter med bovin tuberkulose kan ha et komplett negativt lungerøntgenogram uten spor av nytt eller gammelt primærkompleks. Betydningen av konsekvent tuberkulinprøvetaking kan vanskelig overvurderes.

Anbefalte artikler