Sivile helse- og sosialarbeideres innsats i Sør-Varanger og Vadsø distrikter under den annen verdenskrig

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I mer enn tre år under den annen verdenskrig måtte Øst-Finnmark betraktes som en krigssone pga. det nære naboskap tilnordflanken av den tysk-russiske frontlinje. Sivilbefolkningen ble hardt rammet med betydelige tap av menneskeliv ogmaterielle verdier. Da tyskerne omsider ble kastet ut, brente de praktisk talt hele fylket og tvangsevakuerte en stordel av befolkningen. I disse tragiske og håpløse årene gjorde de sivile helse- og sosialarbeiderne en eneståendehumanitær innsats til dels med stor risiko for eget liv og helse. Dette er et kapittel i vår medisinalhistorie sompraktisk talt ikke har fått noen oppmerksomhet, og som snart synes glemt for godt. En del hendelser fra Kirkenes- ogVadsø-regionen er omtalt nærmere. Det kan være grunn til å minne om at Kirkenes var utsatt for 328 bombeangrep, og atdet raste blodige og nådeløse kamper i byen og distriktet omkring under den tyske retrett fra Finland. Sykehusene iKirkenes og Vadsø ble fullstendig ødelagt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media