Sivile helse- og sosialarbeideres innsats i Sør-Varanger og Vadsø distrikter under den annen verdenskrig

Svane S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I mer enn tre år under den annen verdenskrig måtte Øst-Finnmark betraktes som en krigssone pga. det nære naboskap til nordflanken av den tysk-russiske frontlinje. Sivilbefolkningen ble hardt rammet med betydelige tap av menneskeliv og materielle verdier. Da tyskerne omsider ble kastet ut, brente de praktisk talt hele fylket og tvangsevakuerte en stor del av befolkningen. I disse tragiske og håpløse årene gjorde de sivile helse- og sosialarbeiderne en enestående humanitær innsats til dels med stor risiko for eget liv og helse. Dette er et kapittel i vår medisinalhistorie som praktisk talt ikke har fått noen oppmerksomhet, og som snart synes glemt for godt. En del hendelser fra Kirkenes- og Vadsø-regionen er omtalt nærmere. Det kan være grunn til å minne om at Kirkenes var utsatt for 328 bombeangrep, og at det raste blodige og nådeløse kamper i byen og distriktet omkring under den tyske retrett fra Finland. Sykehusene i Kirkenes og Vadsø ble fullstendig ødelagt.

Anbefalte artikler