Per Sundby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Sundby

Kjell Noreik, Per Fugelli, Grete Stang, Hans Jakob Stang, Per Sundby, Bente Wilmar
18.10.2007
Berthold Grünfeld ble født 22.1.1932 i Bratislava og døde i sitt hjem på Bygdøy i Oslo 20.8. 2007 etter å ha vært syk noen måneder. Han kom til Norge i 1939 sammen med andre jødiske barn, men måtte...
Per Sundby
06.04.2006
Steen, Thorvald Asylet Gaustad sykehus 150 år. 293 s. Oslo: Aschehoug, 2005. Pris NOK 329 ISBN 82-03-23210-8 Denne boken er den femte i rekken av beretninger om Gaustads 150-årige historie. Kanskje...
Per Sundby
10.01.2002
Axel Strøm ble født i Finnmark. Faren var overlærer. Han flyttet senere til Oslo, hvor han tok artium og begynte sine medisinstudier like etter første verdenskrigs slutt. Etter embetseksamen i 1926...
Per Sundby
07.08.2012
«Det er klart at Erlend Hem peker på en verdibasert utfordring, for å si det sånn, når han i Tidsskriftet nr. 9/2012 anbefaler å styre unna moteordene ( 1 ), hadde jeg nær sagt.»  En slik setning...
Per Sundby
11.06.2013
I Tidsskriftet nr. 7/2013 var det tre artikler om viktigheten av å kvalifisere offisielle dødsmeldinger, som også offentlig statistikk over dødeligheten bygger på ( 1  –  3 ). Siden andre...
Per Sundby, Jofrid Nygaard
21.04.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 472 I Tidsskriftet nr. 5/2015 s. 472 skal det i 4. linje stå: Han ble født 28.7. 1929 i Oslo, ble cand.med. i 1954 og dr.med. i 1969 ved Universitetet i Oslo. Vi...
Per Sundby, Jofrid Nygaard
10.03.2015
Kjell Noreik Professor dr.med. Kjell Noreik døde 1.1. 2015. Han var i fullt arbeid til det siste. I ham har norsk medisin mistet en allsidig, begavet og bredt orientert lege og samfunnsmedisinsk...