Minneord Kjell Noreik

Per Sundby, Jofrid Nygaard Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 472

I Tidsskriftet nr. 5/2015 s. 472 skal det i 4. linje stå: Han ble født 28.7. 1929 i Oslo, ble cand.med. i 1954 og dr.med. i 1969 ved Universitetet i Oslo.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler