Sture Rognstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sture Rognstad

Kristin Fladstad Heier, Vibeke Krohn Olsen, Sture Rognstad, Jørund Straand, Else-Lydia Toverud
20.09.2007
Mer enn 110 000 nordmenn får hjelp fra hjemmesykepleien ( 1 ), og tallet vil øke fremover. Ofte har hjemmesykepleien ansvar for å administrere pasientenes legemidler. Det er viktig å kvalitetssikre...
Sture Rognstad, Jørund Straand
11.05.2006
30.9. 2004 trakk legemiddelfirmaet Merck den selektive cyklooksygenase-2-hemmeren (COX-2-hemmeren) rofecoxib (Vioxx) fra verdensmarkedet pga. kardiovaskulære bivirkninger ( 1 ). Det var den da...
Sture Rognstad, Jørund Straand
18.03.2004
Antall hjemmeboende, eldre pasienter som trenger tilsyn og hjelp av hjemmesykepleien øker kraftig i Norge ( 1 ). Hjemmesykepleiens pasienter kjennetegnes ved at de har flere sykdommer, bruker mange...
Sture Rognstad
20.06.2002
Det er gledelig å registrere at mine synspunkter på behandling av astma deles av flere. Chandra Sekhar Devulapalli gir uttrykk for synspunkter som også helt faller sammen med anbefalingene i siste...
Sture Rognstad
20.05.2002
Produsentens markedsføring av en forenklet behandlingsform vil kunne føre til en mer tilfeldig astmabehandling I forbindelse med lanseringen av nye kombinasjonspreparater for innhalasjon av steroider...
Sture Rognstad
27.05.2014
Elektroniske verktøy kan ikke alene løse problemene med legemiddelinteraksjoner hos eldre Vi husker Ludvig fra Flåklypa og hvordan hans pessimistiske livsanskuelse slo igjennom når noen skulle gjøre...