Overdiagnostikk og mammografiscreening

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi viser til artikkelen til Per-Henrik Zahl & Jan Mæhlen i Tidsskriftet nr. 17/2004 om påstått overdiagnostikk ved mammografiscreening (1). Artikkelen må ses i sammenheng med de samme forfatteres artikkel i BMJ (2). Vi vil gjøre Tidsskriftets lesere oppmerksomme på at Kreftregisterets forskere har påpekt klare feil i bruk av tall i et leserbrev i BMJ (3), og at det er delvis de samme feil som gjentar seg i aktuelle artikkel i Tidsskriftet (1). Vi håper derfor at våre kolleger leser Kreftregisterets og andre internasjonale forskeres svar i BMJ (3).

  Det er verdt å merke seg at forfatterne også denne gang har valgt aktivt å gå ut i mediene i forkant av publiseringen. Dagsavisen hadde torsdag 9. september 2004 en helside om overdiagnostikk. I ingressen siteres Mæhlen: «– Brystkreft kan gå over av seg selv» (4). Dette er en uhyrlig og udokumentert påstand som har opprørt mange kvinner og mange i fagmiljøet.

  Vi vil også påpeke at Kreftregisteret for over ett år siden sendte inn og fikk akseptert for publisering i Tidsskriftet et manuskript om resultater fra mammografiprogrammet i Norge. Vi kan dokumentere at Zahl fikk adgang til dette manuskriptet etter at det var akseptert i Tidsskriftet. Kreftregisteret valgte å trekke manuskriptet og har påpekt de faktiske forhold overfor Tidsskriftets redaktør.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media