Steinar Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Solberg

Bjørn Aakervik, Anne Naalsund, May Brit Lund, Morten Dragsund, Steinar Solberg, Trond Mogens Aaløkken, Per Bakke
18.01.2007
En 49 år gammel tidligere frisk mann som hadde røykt ti sigaretter daglig siden han var i 20-årsalderen, fikk akutt feber med temperatur over 41 ° C, tung pust, tetthet i brystet og leddsmerter...
Steinar Solberg
01.02.2007
MA, Creager VJ, Dzau J., Loscalzo Vascular medicine A companion to Braunwald’s heart disease. 1 000 s, tab, ill. Oxford: Saunders Elsevier, 2006. Pris GBP 88 ISBN 0-7216-0284-3 Dette er en omfattende...
Mons Lie, Knut E. Schrøder, Steinar Solberg
26.02.2009
Kollega Elikanida Egorovna Volosevitcj døde 7. desember 2008, 80 år gammel, på nr. 1 bysykehus i Arkhangelsk, ti dager etter at hun ble påkjørt av en bil. Hun var da fortsatt direktør på dette...
Steinar Solberg
22.10.2009
Tredimensjonal bilderekonstruksjon av CT-undersøkelse. Ved Rune Andersen, Radiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Forsidebildet viser resultatet etter endovaskulær behandling...
Steinar Solberg
13.08.2009
Hjortdal, VE Paulsen, PK Thoraxkirurgi 2. utg. 328 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2008. Pris DKK 625 ISBN 978-87-7749-477-2 Målgruppen er studenter på slutten av studiet, yngre sykehusleger...
Steinar Solberg
25.05.2006
Selv om popliteaaneurismer er sjeldne, så er det de hyppigst forekommende arterielle aneurismene utenom aorta ( 1 ). Epidemiologien for tilstanden er mangelfullt undersøkt. Mer enn 90 % av dem med...
Trond-Eirik Strand, Hans Rostad, Ragnhild Sørum, Steinar Solberg, Jarle Norstein
10.08.2006
Mer enn 2 000 tilfeller av primær lungekreft diagnostiseres årlig i Norge og cirka 1 900 dør av sykdommen ( 1 ). Overlevelse etter fem år er 9,3 % for menn og 12,1 % for kvinner ( 1 ). Oppdages...
Mons Lie, Steinar Solberg
05.02.2004
Brev fra Russland Hun sitter med redde, vaktsomme øyne og følger samtalen som veksler mellom engelsk, russisk og norsk. Hun er 23 år gammel, mager og med blå, cyanotiske lepper. Hendene hviler...
Steinar Solberg
01.07.2004
Kremmerånden har nådd behandlingen av den enkelte pasient På en internasjonal kongress jeg nylig var, snakket påfallende mange foredragsholdere om costs and reimbursement i sine rent vitenskapelige...
Steinar Solberg
19.02.2004
Operasjonsmortaliteten er lavere i sykehus der det opereres mange pasienter med samme tilstand. Det er også viktig at den enkelte kirurg opererer mye. I 2002 viste en mye omtalt artikkel forskjeller...
Steinar Solberg
18.12.2003
Høyt behandlingsvolum og høy kvalitet gir lavere dødelighet ved elektive operasjoner for abdominale aortaaneurismer. Da Senter for medisinsk metodevurdering utredet «Pasientvolum og...
Svein Tore Baksaas, Steinar Solberg
23.01.2003
Figur 2 Axel Cappelen (1858 – 1919) ( 6 ) Verdens første hjerteoperasjon ble utført 4. september 1895 av reservelege Axel Hermansen Cappelen (1858 – 1919) ved kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet,...
Steinar Solberg
06.02.2003
I en fersk publikasjon er det funnet en signifikant sammenheng mellom antall rumperte abdominale aortaaneurismer og gjennomsnittlig atmosfærisk lufttrykk i foregående måned. Forfatterne fra Leicester...
Steinar Solberg
10.04.2003
Mjaaland, M Unaturlig dødsfall meldes 239 s. Oslo: Gyldendal, 2003. Pris NOK 299 ISBN 82 -05 -31349 - 0 Marianne Mjaaland arbeidet i det kirurgiske miljøet i Tromsø i en tiårsperiode frem til midten...
Svein Tore Baksaas, Steinar Solberg
06.03.2003
Takk til Kjetil Søreide for kommentar til vår artikkel. Det oppgis en sekundærreferanse til en suturering på hjertet som «skal være beskrevet» i 1893. I originalartikkelen i det som Ira Rutkow selv...
Steinar Solberg
15.05.2003
Heldigvis eller dessverre så har vi ikke noen absolutt aldersgrense for hjertekirurgi. Det er for vanskelig. I en ny artikkel beskrives 42 pasienter (22 kvinner) med alder fra 90 til 97 år da de ble...
Per Erling Dahl, Kulbir Singh, Rolf Busund, Satish Kumar, Kjetil Andreassen, Line Eriksen, Liv-Hege Johnsen, Steinar Solberg
23.10.2003
Første stentgraftbehandling for abdominalt aortaaneurisme ble beskrevet i 1991 ( 1 ). Ingen randomiserte studier er gjort, men metoden synes å redusere mortalitet og morbiditet på kort sikt i forhold...
Eivind Jullumstrø, Anders Nordgård, Steinar Solberg
10.01.2002
Den første vellykkede åpne operasjonen for infrarenalt abdominalt aortaaneurisme ble utført av Dubost og medarbeidere i Paris i 1951 (1). Pasienter med abdominalt aortaaneurisme er operert ved...
Knut Magne Augestad, Tom Wilsgaard, Steinar Solberg
10.01.2002
Abdominalt aortaaneurisme er i all hovedsak en asymptomatisk tilstand som hos noen ender med ruptur. Når ruptur oppstår, er letaliteten svært høy. Tilstanden utgjør ca. 1 % av alle dødsfall i...
Steinar Solberg
28.02.2002
Effekten av ulike typer hjertekirurgi er godt vitenskapelig dokumentert. Årlig utføres nå mer enn 4 000 hjerteoperasjoner i Norge, og godt over 50 000 nordmenn er hjerteoperert siden starten på...