Økonomiske fundamentalister

Steinar Solberg Om forfatteren
Artikkel

Professor Jon Magnussen synes nok en gang at det er viktig å rykke ut og kritisere dem som kritiserer makthaverne i sykehusene. Han etterspør belegg for påstander om at økonomien er den sterkeste styringsideologien. Om jeg skal bruke Magnussens egen retorikk og sarkasme, vil jeg som svar på det ganske enkelt invitere ham til et besøk i virkeligheten. Her i de sammenslåtte og skadede Oslo-sykehusene kom tidlig spørsmålet fra toppledelsen: «Hvor kan vi hente kjappe gevinster?» En avdelingssjef omtalte nylig i forbindelse med innføring av en ny behandling i sykehuset at det må presenteres som en «business case». Siden starten av prosessen med Oslo universitetssykehus har jeg selv knapt opplevd å få spørsmål fra ledelsen om kvalitet og humanisme. Spørsmålene om økonomi er utallige.

Drengestuehumoren i sykehuset omtaler historien om da det var uår og hungersnød i Ukraina. Dette ble rapportert opp gjennom leddene i sovjetsystemet. Da rapporten nådde Kreml, var innholdet at det hadde vært et kronår.

Ett av problemene i vårt gigantsykehus er svært forskjellig virkelighetsoppfatning og virkelighetsbeskrivelse mellom på den ene side oss som møter pasientene og på den annen administrasjon, ledelse, politikere, rådyre konsulenter og utenforstående meningsbærere. Vi opplever at den virkelighet som ikke fremkommer i et Excel-ark, ikke betyr noe.

Det var uår i Ukraina! Vårt sykehus er styrt av økonomiske fundamentalister, selv om det ikke kan leses ut av Excel-arkene!

Anbefalte artikler