Stein Magnus Aukland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Stein Magnus Aukland er spesialist i radiologi, med spesialkompetanse i barneradiologi og barnenevroradiologi, overlege ved Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og professor ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen.

Artikler av Stein Magnus Aukland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media