Jarle Tor Rørvik

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Foto: Universitetet i Bergen
  Foto: Universitetet i Bergen

  Jarle Tor Rørvik (1954–2018) ble født på Vigra og flyttet til Volda da han begynte på skolen. Han studerte medisin ved Universitet i Bergen og avla medisinsk embetseksamen samme sted i 1981. I 1986 begynte Jarle arbeidet innen radiologi, og i over 30 år jobbet han som radiolog ved Haukeland universitetssykehus. Samtidig brukte han mye av sitt yrkesliv på forskning og undervisning. I 1998 disputerte han med avhandlingen On staging of prostate cancer prior to radical treatment. Jarle ble ansatt som professor I i radiologi ved Universitet i Bergen i 2008, og siden da hadde han hovedansvaret for forskning og undervisning ved avdelingen. Fra 2014 ledet han også Bergen Abdominal Imaging Research Group.

  Jarle var en kunnskapsrik og entusiastisk kollega, og gjennom hele sitt yrkesliv konsentrerte han seg utrettelig om kvalitetssikring av bildeundersøkelser og radiologisk fagutvikling og forskning, særlig innen uroradiologi.

  Ved Haukeland satte han varige spor gjennom sin varme og joviale væremåte. Jarle kunne snakke om det meste – alt fra siste høstjakt med hunden til amerikansk politikk. Han snakket like lett med unge som med godt voksne. Han var en inspirator og et klokt medmenneske som vil bli sårt savnet.

  Jarle har også satt betydelige nasjonale spor gjennom verv i Norsk radiologisk forening, Norsk forening for abdominal radiologi og gjennom etableringen av Radforsk – Norsk radiologisk forenings forskningsinstitutt. Han hadde også et bredt internasjonalt nettverk og samarbeidet med andre forskere i Europa, bl.a. innen European Society of Urogenital Radiology (ESUR).

  Jarle hadde en enestående evne til å jobbe tverrfaglig og har på forbilledlig vis hatt tett samarbeid med forskere med annen naturvitenskapelig bakgrunn, bl.a. innen MedViz og etter hvert Mohn Medical Imaging and Visualization Center.

  Fremfor alt vil Jarle huskes for hans store interesse for å tilby god og forskningsbasert undervisning for medisinstudenter, radiografer og leger i spesialisering i radiologi. Jarle ivret for bruk av nye læringsmåter og var en av de første ved Universitetet i Bergen som kunne tilby nettforelesninger i radiologi til studentene.

  Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om Jarles brå død. Han etterlater seg et stort tomrom. Vi tar avskjed med Jarle Tor Rørvik i dyp takknemlighet. Han var en varm kollega, dyktig fagperson og god venn. Våre tanker går til familien – hans kone Tove og hans tre barn Håvard, Eivind og Synne med familier som har mistet en kjær ektefelle, far, svigerfar og bestefar.

  På vegne av kolleger ved Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media