Stein Emil Vollset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Emil Vollset

Øystein Hetlevik, John Gunnar Mæland, Kjell Haug, Eivind Meland, Steinar Hunskår, Thomas Mildestvedt, Stein Emil Vollset, Karl-Henning Kalland, Olav Ervik
01.02.2021
Sturla Gjesdal (f. 1952) døydde på Haukeland universitetssjukehus 11. desember 2020. Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1982 og doktorgraden i 2003, med avhandling om...
Mette C. Tollånes, Ann Kristin Knudsen, Stein Emil Vollset, Jonas Minet Kinge, Vegard Skirbekk, Simon Øverland
02.10.2018
If we aim to address the health challenges facing the population, we must have an overview of the population’s health status. In Norway, mandatory reporting to the Cause of Death Registry means...
Mette C. Tollånes, Ann Kristin Knudsen, Stein Emil Vollset, Jonas Minet Kinge, Vegard Skirbekk, Simon Øverland
01.10.2018
Skal vi kunne håndtere helseutfordringer i befolkningen, må vi ha oversikt over dens helsetilstand. På grunn av obligatorisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret har vi i Norge hatt god oversikt...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Dødelighetsratene for hjerte- og karsykdommer (ramme 1) er mer enn halvert i Norge og andre skandinaviske land siden 1970 ( 1 , 2 ). Dette kan skyldes en rekke faktorer som samlet sett kan ha bidratt...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Since 1970, cardiovascular mortality (box 1) has decreased with more than 50 % in Norway and other Scandinavian countries ( 1 , 2 ). A combination of several factors may have contributed to fewer...
Stein Emil Vollset
02.11.2006
Aalen, Odd O. Statistiske metoder i medisin og helsefag 335 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 390 ISBN 82-05-34685-2 Det finnes et svært stort antall innføringsbøker i medisinsk...
Ove Furnes, Leif Ivar Havelin, Birgitte Espehaug, Lars Birger Engesæter, Stein Atle Lie, Stein Emil Vollset
15.05.2003
På grunn av dårlige resultater med Christiansen-hofteprotesen og dobbeltkopp-protesene samt introduksjonen av mange nye udokumenterte usementerte proteser, opprettet Norsk ortopedisk forening et...
Anne Cathrine Staff, Elin Bjørge Løken, Kirsten Holven, Kari Sygnestveit, Stein Emil Vollset, Sigbjørn Smeland
17.02.2005
I Norge kompliseres årlig om lag 70 svangerskap av nevralrørsdefekter ( 1 ), inkludert anencephalus (manglende hjerne), encephalocele (hjernehinnebrokk) og spina bifida (ryggvirvelen er ikke...
Inger Johanne Bakken, Christian Lycke Ellingsen, Anne Gro Pedersen, Lilian Leistad, Jonas Minet Kinge, Marta Ebbing, Stein Emil Vollset
17.11.2015
The data quality in the Cause of Death Registry has been questioned ( 1 ). Many death certificates include logical or content errors ( 2 , 3 ), and the Cause of Death Registry has been criticised for...
Sturla Gjesdal, Kjell Haug, Peder R. Ringdal, Stein Emil Vollset, John Gunnar Mæland
30.06.2005
Uførepensjonen har siden 1961 vært en hjørnestein i den norske velferdsstaten ( 1 ). I perioder har imidlertid vekst i antallet uførepensjonister skapt bekymring ( 2 , 3 ). Etter innstramningsårene...
Anne Cathrine Staff, Kirsten Holven, Elin Bjørge Løken, Kari Sygnestveit, Stein Emil Vollset, Sigbjørn Smeland
17.02.2005
Flere studier har entydig vist at et daglig inntak av 400 µg folat som tilskudd til kostholdet før og under de 2 – 3 første måneder av svangerskapet gir redusert risiko for utvikling av...
Stein Emil Vollset
25.02.2010
Holm, S. Biostatistisk analys 327 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 393 ISBN 978-91-44-05378-3 Forfatteren er professor emeritus ved Göteborgs universitet. Boken er en...
Inger Johanne Bakken, Christian Lycke Ellingsen, Anne Gro Pedersen, Lilian Leistad, Jonas Minet Kinge, Marta Ebbing, Stein Emil Vollset
17.11.2015
Datakvaliteten i Dødsårsaksregisteret har vært omdiskutert ( 1 ). Mange legeerklæringer om dødsfall har logiske eller innholdsmessige feil ( 2 , 3 ), og Dødsårsaksregisteret er blitt kritisert for å...