Ny bok om statistikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Aalen, Odd O.

  Statistiske metoder i medisin og helsefag

  335 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 390

  ISBN 82-05-34685-2

  Det finnes et svært stort antall innføringsbøker i medisinsk statistikk. Dette illustrerer et stort marked og også den store utfordringen det er å gjøre dette fagområdet, som er essensielt innenfor eksperimentell, klinisk og epidemiologisk medisinsk forskning, tilgjengelig for leger, sykepleiere, tannleger, ernæringsfysiologer og andre som arbeider innen helsefagene. Elementær kunnskap i statistikk er nødvendig både for å kunne lese medisinske tidsskrifter og for forskeren som ønsker å beherske enkle metoder og statistisk programvare. Erfaringsmessig har det vært vanskelig å finne gode lærebøker på engelsk og enda vanskeligere på norsk.

  Denne boken har utgangspunkt i Odd Aalens Innføring i statistikk med medisinske eksempler (1), men er nå betydelig utvidet og omarbeidet. Det er kommet fem nye kapitler og fem medforfattere, alle knyttet til det fremragende biostatistiske miljøet ved Universitetet i Oslo. De nye kapitlene omhandler kliniske forsøk, epidemiologiske prinsipper, logistisk regresjon, levetidsanalyse og bayesiansk statistikk. Alle disse kapitlene gir en god innføring i de respektive temaer, men er av noe varierende omfang med tanke på format, historikk og litteraturreferanser.

  De første kapitlene gir en innføring i tallenes betydning i medisinen, med mange gode og interessante medisinske eksempler. Det er også en relativt grundig (i forhold til mange andre innføringsbøker) behandling av tilfeldighet og sannsynlighet og elementære og sentrale statistiske fordelinger (for eksempel binomisk, normal og Poisson-fordeling). Boken gir en innføring i elementære statistiske tester, både parametriske (t-tester) og ikke-parametriske (Wilcoxons toutvalgstest og Wilcoxons test for pardata) samt khikvadrattester for telledata. Et kapittel er viet lineær regresjon og korrelasjon. For nybegynnere vil det være nyttig at boken viser hvordan forskjellige type analyser kan gjøres med statistikkpakken SPSS.

  En betydelig styrke ved boken er et stort antall oppgaver med fasit. Fordi statistikk ikke kan læres uten oppgaveløsning og praktiske øvelser, gjør dette at boken er velegnet for innføringskurs i medisinsk statistikk ved alle typer helsefaglige utdanninger. Videre bør boken finnes i bokhyllen til alle som arbeider med medisinsk statistikk. Den anbefales alle som ønsker en innføring i faget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media