Stefan Moosmayer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stefan Moosmayer

Stefan Moosmayer
19.04.2007
Ved mistanke om ruptur i rotatormansjetten anbefales ultralydundersøkelse av skulderen. Ifølge en norsk studie kan undersøkelsen gjøres av ortoped. Pasienter med skuldersmerter har ofte sykdom i...
Stefan Moosmayer, Stig Heir, Peter Aaser, Hans-Jørgen Smith
22.01.2004
Ultralyddiagnostikk av skulderbuens bløtdelsapparat ble innført tidlig i 1980-årene som et ikke-invasivt alternativ til artrografi. Metoden fikk snart konkurranse fra magnetisk resonanstomografi (MR...
Stefan Moosmayer
07.10.2010
Både senesutur og fysioterapi er effektiv behandling ved rotatorcuffruptur, men behandlingseffekten etter ett år er størst med senesutur. Dette er hovedkonklusjonen i en randomisert studie blant 103...
Stefan Moosmayer
29.11.2011
Bolvig, Lars Fredberg, Ulrich Rasmussen, Ole Schifter Textbook on musculoskeletal ultrasound 210 s, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 378 ISBN 978-87-6280-824-9 Ultralyd er i dag...
Stefan Moosmayer
17.09.2013
Jacobson, Jon A. Fundamentals of musculoskeletal ultrasound 2. utg. 382 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2013. Pris EUR 70 ISBN 978-1-4557-3818-2 Muskel- og skjelettultralyd har de...