Senesutur eller fysioterapi ved rotatorcuffruptur?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Både senesutur og fysioterapi er effektiv behandling ved rotatorcuffruptur, men behandlingseffekten etter ett år er størst med senesutur.

  Dette er hovedkonklusjonen i en randomisert studie blant 103 pasienter med fulltykkelsesrotatorcuffruptur med diameter opptil 3 cm (1).

  Pasientene ble diagnostisert med ultralyd og MR og randomisert til senesutur eller fysioterapi. Skulderfunksjon ble målt ved studiestart og 6 og 12 måneder med to skåremetoder, begge med en skala på 0 – 100. Undersøkeren var blindet for pasientens behandlingsgruppe. Både traumatiske og atraumatiske rupturer ble inkludert.

  Kirurgisk behandling besto av åpen eller miniåpen senesutur og acromionreseksjon. Senetilheling ble kontrollert med MR etter ett år. Fysioterapi ble gitt av fire fysioterapeuter ved samme sykehus basert på en på forhånd utarbeidet protokoll.

  I kirurgigruppen var skårøkningen etter ett år 41 poeng og 47 poeng, i fysioterapigruppen 28 poeng og 31 poeng. Forskjellene mellom gruppene var statistisk signifikante. Ni av 51 pasienter i fysioterapigruppen viste ingen fremgang etter minst 15 behandlinger og ble konvertert til sekundær kirurgisk behandling. Skårøkning etter sekundær kirurgi var 34 poeng og 40 poeng. MR viste senetilheling hos tre firedeler av pasientene som fikk kirurgisk behandling.

  Valget mellom kirurgisk og konservativ behandling ved rotatorcuffruptur er ofte vanskelig. Anerkjente retningslinjer mangler. Denne studien kan bidra til å bedre våre terapeutiske valg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media