Staal Hatlinghus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Staal Hatlinghus

Staal Hatlinghus, Edmund Søvik
19.08.2019
Vår kollega Svein Sofus Anda døde 3. mai 2019 etter noen tids sykdom, nær 79 år gammel. Han var født i Risør, vokste delvis opp i Oslo, men flyttet til Orkdal...
Erik Ellekjær, Staal Hatlinghus
26.06.2018
Vår gode venn og kollega Hans Andreas Hallan døde 23. mars etter kort tids sykdom, 73 år gammel. Da han fikk den alvorlige diagnosen like før jul 2017, var han full av fremtidsplaner som brått måtte...
Ola D. Sæther, Hans O. Myhre, Conrad Lange, Staal Hatlinghus
25.05.2006
Overlege dr.med. Jan Lundbom døde 4.1. 2006, 57 år gammel, etter kort tids sykdom. En nær venn og en god kollega er dermed gått bort så altfor tidlig. Jan Lundbom var cand.med. fra universitetet i...
Staal Hatlinghus
05.01.2006
Pasient med bekkenaneurismer behandlet med stentgraft og femorofemoral bypass. Tredimensjonal CT- angiografi, St. Olavs Hospital Begrepet intervensjonsradiologi ble først brukt i USA om ulike...
Jan Lundbom, Staal Hatlinghus, Conrad Lange, Asbjørn Ødegård, Jenny Aasland, Pål Romundstad, Hans Olav Myhre
04.11.2004
Da endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer ble innført av Volodos og medarbeidere i slutten av 1980-årene ( 1 ), var dette en revolusjonerende teknologi ( 2 ). I begynnelsen var det en...
Guttorm Jenssen, Staal Hatlinghus, Geir Hafsahl, Lars Olaf Holmen, Tor Gjølberg
18.12.2003
Intervensjonsradiologi kan defineres som medisinsk behandling der man bruker bildediagnostiske metoder og utrustning til veiledning ved minimalt invasive operative inngrep. Seldingers metode ( 1 )...
Harald Hjelde, Stein Sundstrøm, Asbjørn Ødegård, Staal Hatlinghus, Anne Britt Abusland, Rune Haaverstad
14.01.2010
Lungekreft er den kreftform som forårsaker flest dødsfall i den vestlige verden. I Norge er det ca. 2 500 nye tilfeller av primær lungekreft per år ( 1 ), og andelen som blir operert var inntil for...