Sonia Distante

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sonia Distante

Sonia Distante
01.04.2004
Hemokromatose er en arvelig sykdom som medfører økt opptak av jern fra kosten. Det fører til økt jernavleiring som kan gi skader i diverse organer som lever, bukspyttkjertel, hypofyse og hjerte...
Kristin M. Aakre, Gunhild Garmo Hov, Øyvind Skadberg, Armin Piehler, Sonia Distante, Helle B. Hager
12.11.2013
A large number of biochemical analyses are ordered daily from Norwegian laboratories by GPs and specialists in private practice. The analytical results often become available at times when medical...
Sonia Distante
25.08.2005
Helicobacter pylori-infeksjoner forklarer mange uavklarte eller refraktære jernmangelanemier. Uavklarte eller refraktære jernmangelanemier er et økende problem i industrialiserte land. Asymptomatiske...
Sonia Distante
17.11.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2155 Under Medisinsk nytt i Tidsskriftet nr. 16/05 s. 2155 skal stå: Økt nivå av hemoglobin ble observert etter jerntilskudd hos 32 % av pasientene med H pylori-...
Kristin M. Aakre, Gunhild Garmo Hov, Øyvind Skadberg, Armin Piehler, Sonia Distante, Helle B. Hager
12.11.2013
Norske laboratorier har plikt til å varsle rekvirenter utenfor sykehus dersom de finner analyseresultater som innebærer at det kan være fare for pasientens liv eller helse. Laboratoriene rapporterer...
Kristin M. Aakre, Gunhild Garmo Hov, Øyvind Skadberg, Armin Piehler, Sonia Distante, Helle B. Hager
12.11.2013
I norske laboratorier analyseres daglig et stort antall medisinsk biokjemiske analyser bestilt fra allmennpraksis og privatpraktiserende spesialister. Analyseresultatene foreligger ofte på en tid når...