Genetisk predisposisjon for jernavleiring

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hemokromatose er en arvelig sykdom som medfører økt opptak av jern fra kosten. Det fører til økt jernavleiring som kan gi skader i diverse organer som lever, bukspyttkjertel, hypofyse og hjerte. Ubehandlet kan sykdommen føre til uttalt tretthet, invalidiserende leddsmerter, skrumplever (cirrhose) og eventuelt leverkreft. Behandlingen er regelmessig årelating som hindrer utvikling av senkomplikasjoner. Mutasjonen C282Y i hemokromatosegenet (HFE-genet) på kromosom 6, ble oppdaget i 1996. De fleste pasienter med arvelig hemokromatose har dobbelt C282Y-mutasjon, dvs. er homozygote.

  Vi har kartlagt prevalensen av C282Y blant 505 friske personer, 1 900 pasienter innlagt i sykehus, og 256 pasienter med kronisk hepatitt C-infeksjon. Prevalensen av genmutasjonen var om lag den samme i alle tre grupper og var meget høy i forhold til prevalensen i mange andre land. Av innlagte pasienter var 12 % bærere av C282Y-mutasjonen og 0,74 % var homozygote. Penetransen av mutasjonen var imidlertid variabel. Blant 14 C282Y-homozygote individer, hadde to betydelig jernavleiring med skrumplever, to hadde helt normale jernparametere (serum-ferritin- og serum-transferrinmetning), mens de andre hadde lett til moderat forhøyede jernparametere uten senkomplikasjoner, på tross av sin alder.

  Vi fant også at pasienter med kronisk hepatitt C-infeksjon hadde samme grad av jernavleiring i leveren uavhengig av om de hadde mutasjonen eller ikke.

  Det er ukjent hvorfor ikke alle individer med C282Y-mutasjonen får økt jernavleiring. Cytokinet TNF-alfa er implisert i regulering av jernstoffskiftet. Vi undersøkte derfor TNF-alfa-produksjonen i hvite blodceller hos individer med C282Y-mutasjon med og uten sykdom og fant at TNF-alfa neppe har betydning for utvikling av hemokromatose. Ulike former for TNF-alfa (polymorfismer) synes heller ikke å ha noen betydning.

  Påvisningen av C282Y-genmutasjon har bidratt til betydelig enklere diagnostikk av hemokromatose. Konklusjonen er likevel at C282Y-mutasjonen har begrenset verdi som generell screeningparameter for hemokromatose pga. av variabel penetrans.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Genetic predisposition to iron overload: prevalence and phenotypic expression of hemochromatosis associated HFE-C282Y gene mutation

  Utgår fra

  Utgår fra

  Medisinsk klinikk

  Aker universitetssykehus

  og

  Instituttgruppe for Oslo kommunale sykehus

  Disputas 28.11. 2003

  Disputas 28.11. 2003

  Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media