HTLV-undersøkelse av norske blodgivere

Samdal HH, Skaug K, Stigum H, Hervig T, Kjeldsen-Kragh J, Skar AG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I løpet av 1996-97 ble 33638 norske blodgivere undersøkt for infeksjon med humant T-lymfotropt virus type I og II (HTLV-I/II). Formålet med undersøkelsen var å skaffe grunnlag for å avgjøre om transfusjonstjenesten bør innføre screening for dette virus.

Det ble ikke påvist HTLV-I/II-infeksjoner blant etablerte givere. Én person som registrerte seg som ny blodgiver, ble funnet HTLV-II-positiv. Vedkommende hadde tidligere brukt stoff intravenøst.

HTLV-I/II-infeksjon kan vurderes som en selvstendig markør for risikoatferd, og testing har derfor betydning for kvalitetssikringen av transfusjonstjenesten. Det anbefales at resten av blodgiverne testes, med påfølgende testing bare av nye givere. Dette opplegget foreslås evaluert etter en tid med henblikk på om ordningen bør opprettholdes eller forandres.

Anbefalte artikler