HTLV-undersøkelse av norske blodgivere

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I løpet av 1996-97 ble 33638 norske blodgivere undersøkt for infeksjon med humant T-lymfotropt virus type I og II(HTLV-I/II). Formålet med undersøkelsen var å skaffe grunnlag for å avgjøre om transfusjonstjenesten bør innførescreening for dette virus.

  Det ble ikke påvist HTLV-I/II-infeksjoner blant etablerte givere. Én person som registrerte seg som ny blodgiver,ble funnet HTLV-II-positiv. Vedkommende hadde tidligere brukt stoff intravenøst.

  HTLV-I/II-infeksjon kan vurderes som en selvstendig markør for risikoatferd, og testing har derfor betydning forkvalitetssikringen av transfusjonstjenesten. Det anbefales at resten av blodgiverne testes, med påfølgende testing bareav nye givere. Dette opplegget foreslås evaluert etter en tid med henblikk på om ordningen bør opprettholdes ellerforandres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media